ورود به سایت

 

دانلود رایگان سریال 13 شمالی

دانلود رایگان سریال احضار

ساخت پودر خون برای نجان جان نیازمندان به خون
18 آذر 1395

ساخت پودر خون برای نجان جان نیازمندان به خون

سرزمین آریایی : دانشمندان ، خون مصنوعی که قابلیت پودر شدن را داراست ، ساخته اند که میتواند توسط پزشکان برای خون رسانی به مجروحان چه در جنگ و چه در سایر ...
حیات وحش و دیدنیهای ایران و جهان( مشاهده تمام مطالب )