ورود به سایت

 

ساخت پودر خون برای نجان جان نیازمندان به خون
18 آذر 1395

ساخت پودر خون برای نجان جان نیازمندان به خون

سرزمین آریایی : دانشمندان ، خون مصنوعی که قابلیت پودر شدن را داراست ، ساخته اند که میتواند توسط پزشکان برای خون رسانی به مجروحان چه در جنگ و چه در سایر ...
حیات وحش و دیدنیهای ایران و جهان( مشاهده تمام مطالب )