سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس
07 آذر 1394

بورس

بورس   بازار نقدی بورس در یک نگاه شاخص کل 62,712.30  (22.27) شاخص كل (هم وزن) 9,785.60  9.30 ارزش بازار 2,711,567.850 B ...
بورس 18 آبانماه 1394
19 آبان 1394

بورس 18 آبانماه 1394

بورس 18 آبانماه 1394 شاخص های منتخب شاخصمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین شاخص كل 63,035.70 36.48 0.06 63,043 62,986.30 شاخص قيمت(وزني-ارزشي) ...
پست های ویژه