ورود به سایت

 

نزدیکی و دوری خدا از بندگانش
04 دی 1395

نزدیکی و دوری خدا از بندگانش

سرزمین آریایی : آیا خدا به من نزدیک است و اگر من آهسته صدایش بزنم ، صدایم را میشنود و یا از من دور است و باید بلند صدایش بزنم تا صدایم را بشنود؟ ممکن است ...
حیات وحش و دیدنیهای ایران و جهان( مشاهده تمام مطالب )