سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

تست ساده برای تعیین سطح لخته شدن خون در منزل برای بیماران
27 اردیبهشت 1395

تست ساده برای تعیین سطح لخته شدن خون در منزل

سرزمین آریایی : لخته شدن خون در درون رگها ، موجب بروز انواع سکته و سایر امراض خطرناک می شود که این گونه بیماران ، میبایست آزمایشهای منظم در زمینه لخته شدن ...
پست های ویژه