دانلود رایگان سریال دل

Download Rhino Series
سوره ای برای برآورده شدن حاجات
19 خرداد 1394

سوره ای برای برآورده شدن حاجات

سرزمین آریایی http://ariae.ir: هر کس هر روز یکصد مرتبه سوره (حمد ) را به این نحو بخواند جمیع حوائج کوچک و بزرگ او را خداوند بر اورده نماید بعد از نماز صبح ...
آیه ای برای تمام حاجات
15 آذر 1393

آیه ای برای تمام حاجات

آیه ای برای براورده شدن حاجات        گویند اگر سه بار (آیه‌الکرسی) (آیات ۲۵۵ تا ۲۵۷) سوره بقره را بر آب بخواند روی خود را با ...
پست های ویژه