دانلود رایگان سریال دل

Download Rhino Series

فال عطسه

در تاریخ : 93.10.09

فال عطسه

 

 

فال عطسه

 

 

ساعات روز

شنبه

۱شنبه

۲شنبه

۳شنبه

۴شنبه

۵شنبه

جمعه

7-6

روز خوب میگذرد

 

کمی صبر کن

 

روز بدی داری

 

یک خیال

 

خواب تو را می بیند

 

نامه دریافت میکنی

 

کمی صبر کن

 

8-7

مواظب کارهایت باش

 

امروز خوشحالی

 

همان می آید

 

مواظب دوستانت باش

 

درموردت کنجکاوی میکند

 

دیدارغیر منتظره

 

فامیل میشوید

 

9-8

مطمئن باش دوستت دارد

 

دیدار

 

زدست۱ نفر ناراحت می شوی

 

دررویایی هستی ولی نمیدانی

 

مغرورنباش

جوابش رابده

 

زیبایی امامغرور

 

10-9

خوشحالی

 

می خواهد تو را ببیند

 

به تو فکرمیکند

 

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

 

اتفاقی برایت می افتد

 

صحبت مهمی میشود

 

به مسافرت میروی

 

11-10

نامه دریافت میکنی

 

باتوصحبت میکند

 

دیداربا کسی که دوستش داری

 

با او رابطه برقرار میکنی

 

هرگز فراموشت نمیکند

 

دوست دارد تو را ببیند

با او رابطه برقرار میکنی

12-11

دعوا میکنی

دوستت دارد

به تو می اندیشد

از خوابی وحشت داری

به تو فکر میکند

دیدار

اولین عشقش هستی

13-12

دیدار

مواظب خودت باش

به آرزویت میرسی

غمگینی

هوشیار باش

خبر خوش

صحبت درباره توست

14-13

دیدار با کسی

به گذشته فکر کن

به آرزوهایت میرسی

بیش از حد کنجکاوی

به تو احترام میگذارد

دلت پیش اوست

به میهمانی میروی

15-14

یک اتفاق بد

زیبا به نظر می رسد

طرفداری از تو

فامیل میشوید

 

به حرف مردم اعتماد دارد

دوستت دارد

عاشق او میشوی

16-15

مهربانی می بینی

عجله در دوستی داری

یک سختی در راه داری

به زیبائیت نناز

از تو خوشش می آید

اذیتش نکن

او را میبینی

17-16

یک روزخوب و عالی

در کارهایت کمی ناراحتی

دوستت دارد

به فکر آرزوهای گذشته ات باش

درست فکر کن

بعدازظهر خوشی داری

مطمئن باش اولین عشقشی

18-17

به تو قکر میکند

در کارهایت به تو کمک می کند

صحبت در مورد توست

دیدار با کسی که دوستش داری

یک خبر جدید

مواظب اوقات باش

خیانت کار نباش

19-18

برای او ارزشمندی

صبور باش

ازدواج

نامه ای دریافت میکنی

دوست عزیزت می آید

تو را دوست دارد و نمیدانی

ازدواج

20-19

کمکش کن

منتظر باش

تهدید

منتظری

در تکاپویی

هیچ اتفاقی نمی افتد

درد دل می کنی مراقب باش

21-20

دیدار غیر منتظره

خیانت می کنی

کسی که سالها اورا ندیده ای

به فکر فردا باش

بعدازظهر خوشی داری

به کارهایش فکر کن

در رنج و سختی قرار می گیرد

22-21

درباره تو صحبت میکند

صحبت در مورد توست

یک شب ترسناک

مضطربی

صحبت درباره توست

خیانت کار نباش

کمی درباره خودت فکر کن

23-22

درباره تو صحبت کرده

به رفتارت اهمیت می دهد

یک اتفاق خوب

کسی راجع به تو حرف می زند

منتظر کسی هستی

دیدار

به حرف مردم اهمیت نده

24-23

در خواب تو را می بیند

خواب خوشی می بینی

خوابهای خوش

به فکرت می رسد

ازدواج

خوش بختی

مواظب خودت باش

 

گردآوری:سرزمین آریایی

 

بازگشت
تگهای مطلب : فال, فال عطسه, عطسه
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه