سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر سريال آنتن

در تاریخ : 01.06.30

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال آنتن ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال آنتن و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال آنتن بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .
سریال آنتن با کارگردانی سید ابراهیم عامریان منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز و کمدی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار : 1401         

موضوع : طنز و کمدی      

مدت زمان : 50  

رده سنی :  خانواده   

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال آنتن

 

قسمت اول 1 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال آنتن قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آنتن قسمت دوم 2 

 

دانلود قسمت دوم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آنتن قسمت سوم 3 

 

دانلود قسمت سوم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال آنتن قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال آنتن قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال آنتن قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آنتن قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آنتن قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آنتن قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آنتن قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال آنتن قسمت يازدهم 11 

 

دانلود قسمت یازدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آنتن قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آنتن قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آنتن قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آنتن قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آنتن قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آنتن قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال آنتن قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آنتن قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آنتن قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آنتن قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آنتن قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت سي و يکم 31 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت سي و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و يکم 31 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

 

قسمت سي و دوم 32 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت سي و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و دوم 32 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

قسمت سي و سوم 33 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت سي و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و سوم 33 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 

 

قسمت سي و چهارم 34 سریال آنتن - دانلود سریال آنتن قسمت سي و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و چهارم 34 آنتن با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آنتن

 

 


 

 

 

خلاصه سریال آنتن

 

زندگی و چالش های روزمره البته بسیار شاد و در قالب طنز . خانواده هایی که با ارتباط پیدا کردن با هم ، زندگی را منفجر می کنند و ....

 

 

بازیگران مجموعه آنتن

 

 

‏پژمان جمشیدی، رویا افشار، هادی کاظمی، مرجانه گلچین، بهنام تشکر، الیکا عبدالرزاقی، نعیمه نظام‌دوست، سمانه منیری، ارسلان قاسمی، صحرا اسداللهی، محمدجواد جعفرپور، عرفان ابراهیمی، ساره رشیدی، سام نوری، نیما مظاهری، مونا فائزپور، اصغر سمسارزاده، حمیدرضا نعیمی، مهیار مجیب و امیر دژاکام از بازیگران اصلی این سریال هستند.

حواشی سریال آنتن

«آنتن» جدیدترین سریال است که باحال و هوای طنز به‌زودی منتشر خواهد شد

‏‎‏‎حالا در فاصله چند روز مانده به پخش سریال اختصاصی «آنتن»، از تیزر رسمی این سریال کمدی رونمایی شد.

این سریال داستانی طنز دارد و بازیگران محبوبی در آن بازی کرده‌اند.

‏‎‏‎این سریال به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید ابراهیم عامریان ساخته شده و نویسندگی آن را حمزه صالحی برعهده داشته است.

 

 

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم حضرت معصومه (س) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه