سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر سريال مترجم

در تاریخ : 01.07.03

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال مترجم ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال مترجم و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال مترجم بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .
سریال مترجم با کارگردانی بهرام توکلی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر معمایی و درام برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار : 1401        

موضوع :  معمایی و درام     

مدت زمان :  50 

رده سنی : بزرگسال    

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال مترجم

 

قسمت اول 1 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال مترجم قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال مترجم قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال مترجم قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال مترجم قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال مترجم قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال مترجم قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال مترجم قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال مترجم قسمت نهم 9 

 

دانلود قسمت نهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال مترجم قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال مترجم قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال مترجم قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال مترجم قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال مترجم قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال مترجم قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال مترجم قسمت هفدهم 17  

 

دانلود قسمت هفدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال مترجم قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال مترجم قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال مترجم قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال مترجم قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال مترجم قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال مترجم قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

 

  

 

 

خلاصه سریال مترجم

 

داستان این سریال درباره ی یک مترجم جوان است که در شغلش مسیر های تازه ای را کشف می کند و رفتن در این مسیر های پر پیچ و خم ، باعث می شود تا او به رازی خانوادگی پی ببرد که بر زندگی آینده خود و خانواده اش سایه می اندازد . سایه ای که می تواند آرامش یک شهر را تهدید کند .

 

 

 

 

بازیگران مجموعه مترجم

 

 

 بازیگران مجموعه نمایش خانگی مترجم به زودی اعلام می شوند .

حواشی سریال مترجم

سریال مترجم که هم اکنون شما آنرا مشاهده می کنید ، قرار است در تابستان ۱۴۰۰ تصویر برداری شد . 
« مترجم » به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان ساخته شد. این اولین جستجوی توکلی و ملکان برای ساخت یک سریال است.
 ملکان و توکلی در جستجوی قبلی خود فیلمهای سینمایی مانند «روز صفر» ، «غلامرضا تختی» ، «تنگه ابوقریب» ، «آسمان زرد کم عمق» ، و «اینجا بدون من» را ساخته که با استقبال مخاطبان همراه بوده است.

 

 

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم حضرت معصومه (س) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه