سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر تا قسمت آخر سريال شبکه مخفی زنان

در تاریخ : 01.06.16

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال شبکه مخفی زنان ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال شبکه مخفی زنان و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال شبکه مخفی زنان بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .
سریال شبکه مخفی زنان با کارگردانی افشین هاشمی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر کمدی و تاریخی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :    1401     

موضوع :  کمدی و تاریخی     

مدت زمان :   50

رده سنی :   بزرگسال  

 

 

 

 

قسمت اول 1 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

دانلود قسمت اول شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت اول 1

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت دوم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

سريال شبکه مخفی زنان قسمت دوم 2 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سوم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت سوم 3

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت چهارم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت چهارم 4

 

 

قسمت پنجم 5 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

دانلود قسمت پنجم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت پنجم 5 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

دانلود قسمت ششم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت ششم 6

 

 

قسمت هفتم 7 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت هفتم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت هفتم 7

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت هشتم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت هشتم 8 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت نهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت نهم 9

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت دهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت دهم 10

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت یازدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت يازدهم 11 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت دوازدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت دوازدهم 12 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت سیزدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت سيزدهم 13

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهاردهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت چهاردهم 14

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت پانزدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت پانزدهم 15

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت شانزدهم 16

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت هفدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت هفدهم 17 

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

  سريال شبکه مخفی زنان قسمت هجدهم 18

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت نوزدهم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت نوزدهم 19

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بیستم شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيستم 20

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال شبکه مخفی زنان - دانلود سریال شبکه مخفی زنان قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال شبکه مخفی زنان قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 شبکه مخفی زنان با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال شبکه مخفی زنان

 

 

 

 

 

 

خلاصه سریال شبکه مخفی زنان

 

قصه این سریال کمدی و تاریخی در سال 1300 رخ می دهد . در ابتدای قرن چهاردهم شمسی وقتی شاه متوجه جنبش های نوظهور مربوط به حقوق زنان در کشور می شود ، ماموریت ویژه ای به یکی از اهالی دربار خود می دهد و ...

 

بازیگران مجموعه شبکه مخفی زنان

 

 

لیلا حاتمی ، سیامک انصاری ، شبنم مقدمی ، حمید فرخ نژاد ، مهدی هاشمی ، احمد مهرانفر ، در کنار چهره‌های جدید ، در سریال شبکه مخفی زنان هنرمندی کرده اند .

حواشی سریال شبکه مخفی زنان

فیلمنامه سریال کمدی شبکه مخفی زنان را محمد رحمانیان و محسن قرایی نوشته اند و افشین هاشمی آن را کارگردانی کرده است . این سریال ، یکی از پر بازیگر ترین سریال های کمدی نمایش خانگی است .

 

 

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه
از سراسر وب