سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر تا قسمت آخر سريال نوبت لیلی

در تاریخ : 01.06.15

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال نوبت لیلی ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال نوبت لیلی و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال نوبت لیلی بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .
سریال نوبت لیلی با کارگردانی روح الله حجازی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر عاشقانه برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر خواهد شد .

 

سال انتشار :      1401    

موضوع :   عاشقانه    

مدت زمان : 50   

رده سنی :   بزرگسال  

 

 

 

 

قسمت اول 1 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 سريال نوبت لیلی قسمت اول 1 

 

دانلود قسمت اول نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال نوبت لیلی قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال نوبت لیلی قسمت سوم 3

 

 

دانلود قسمت سوم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال نوبت لیلی قسمت چهارم 4

 

 

 

دانلود قسمت چهارم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال نوبت لیلی قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  سريال نوبت لیلی قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت هفتم 7 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال نوبت لیلی قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال نوبت لیلی قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال نوبت لیلی قسمت نهم 9 

 

دانلود قسمت نهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال نوبت لیلی قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال نوبت لیلی قسمت يازدهم 11 

 

دانلود قسمت یازدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  سريال نوبت لیلی قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال نوبت لیلی قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال نوبت لیلی قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال نوبت لیلی قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 



 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال نوبت لیلی قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  

سريال نوبت لیلی قسمت هفدهم 17 

 

دانلود قسمت هفدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان نوبت لیلی قسمت هجدهم 18

 

 

دانلود قسمت هیجدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 دانلود رايگان نوبت لیلی قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 دانلود رايگان نوبت لیلی قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال نوبت لیلی قسمت بيست و يکم 21 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال نوبت لیلی قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال نوبت لیلی قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال نوبت لیلی قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال نوبت لیلی - دانلود سریال نوبت لیلی قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال نوبت لیلی قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 نوبت لیلی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال نوبت لیلی

 

 

 

 

خلاصه سریال نوبت لیلی

 

لیلی از طریق کتابی مرموز در می‌یابد که او و خانواده‌اش تاکنون در زمان و مکان‌های بسیاری زیسته‌اند و اکنون «نوبت لیلی» است تا با رمزگشایی از کتاب و یافتن تابلوی ارزشمند نیاکانش دست به انتخابی بزند که به تمام این زندگی‌های زیسته معنا بدهد و ...

 

 

بازیگران مجموعه نوبت لیلی

 

 

 حمید فرخ نژاد، مریلا زارعی، پردیس احمدیه، لادن مستوفی، محمد امین شعرباف، مهران غفوریان، گوهر خیراندیش، نادر فلاح، مسعود کرامتی، خسرو احمدی، فرزین محدث، علیرضا جعفری، علیرضا ثانی فر، مهدخت مولایی، راضیه منصوری، ساغر قناعت، افسانه کمالی و نیوشا علیپور 

 

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
پایتخت ایران کدام شهر است ؟
پاسخ : *
پست های ویژه
از سراسر وب