سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

سريال دراکولا يا فصل دوم سريال هيولا دانلود قسمت اول تا آخر

در تاریخ : 99.12.27

سرزمین آریایی : سریال «دراکولا ( هیولا فصل دوم )» ، یکی از جذاب ترین سریال های شبکه نمایش خانگی ، قرار است از نوروز 1400 انتشار یابد . هم اکنون می توانید سریال نمایش خانگی دراکولا ( هیولا فصل دوم ) را از سایت سرزمین آریایی ، بصورت کاملا قانونی ، دانلود کنید .

  

دانلود رايگان سريال دراکولا يا فصل دوم سريال هيولا قسمت اول تا آخر

 

  

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم )

 " با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

 

 

قسمت اول سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

 

دانلود رایگان قسمت اول سریال دراکولا

 

 

دانلود قسمت اول دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

 دانلود قسمت اول دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت اول دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت اول دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت اول دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

_______________________________________________________________

 

 

 

دانلود سریال دراکولا قسمت 2 - دوم

 

دانلود رایگان سریال دراکولا قسمت دوم

 

 

 

دانلود قسمت دوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت دوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت دوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت دوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت دوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 _______________________________________________________________

 

 

قسمت سوم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

 

دانلود رایگان قسمت سوم سریال دراکولا

 

 

دانلود قسمت سوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت سوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت سوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت سوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت سوم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

________________________________________________________

 

قسمت چهارم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

دانلود رایگان قسمت چهارم سریال دراکولا

 

دانلود قسمت چهارم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت چهارم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت چهارم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت چهارم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت چهارم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

____________________________________________________________

 

قسمت پنجم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

______________________________________

 

دانلود قسمت پنجم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت پنجم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت پنجم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت پنجم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت پنجم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

____________________________________________________________

 

قسمت ششم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

 ________________________________________

 

دانلود قسمت ششم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت ششم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

  

دانلود قسمت ششم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت ششم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت ششم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

____________________________________________________________

 

قسمت هفتم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 ____________________________________________

 

دانلود قسمت هفتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت هفتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت هفتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت هفتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت هفتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

____________________________________________________________

 

قسمت هشتم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

_________________________________________

 

دانلود قسمت هشتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت هشتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت هشتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت هشتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت هشتم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

_____________________________________________________________

 

قسمت نهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

_______________________________________

 

دانلود قسمت نهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت نهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت نهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت نهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت نهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

_____________________________________________________________

 

قسمت دهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

_________________________________________

 

دانلود قسمت دهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت دهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت دهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت دهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت دهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

______________________________________________________________

 

قسمت یازدهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

_________________________________________

 

دانلود قسمت یازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت یازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت یازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت یازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت یازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

_____________________________________________________________

 

قسمت دوازدهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

__________________________________________

 

دانلود قسمت دوازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت دوازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت دوازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت دوازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت دوازدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

______________________________________________________________

 

قسمت سیزدهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

 _______________________________________

 

دانلود قسمت سیزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت سیزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت سیزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت سیزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت سیزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

______________________________________________________________

 

قسمت چهاردهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

____________________________________________

 

دانلود قسمت چهاردهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت چهاردهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت چهاردهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

  

دانلود قسمت چهاردهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت چهاردهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

____________________________________________________________

  

قسمت پانزدهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

_________________________________________

 

دانلود قسمت پانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت پانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت پانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت پانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت پانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

_____________________________________________________________

  

قسمت شانزدهم سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) 

 

___________________________________________

 

دانلود قسمت شانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 480

 

دانلود قسمت شانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 720

 

دانلود قسمت شانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080

 

دانلود قسمت شانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت 1080 HQ

 

دانلود قسمت شانزدهم دراکولا ( هیولا فصل دوم ) با کیفیت BLURAY

 

_____________________________________________________

 

 

در خلاصه داستان سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) می خوانیم : «ژاله کبیری همسر جدید کامران کامروا که سه سال است با ازدواج کرده است برای جشن تولد گرفته شده و همه آشنایان و دوستان را دعوت کرده است تا ثروت خود را برای دیگران به نمایش درآورد. کامران کامروا هم موسسه خیریه جدیدی برای کودکان کار راهاندازی کرده و مانند گذشته به پولشویی مشغول است و مهیار مهرافزون را به استخدام درآورده خود. مهمانی باشکوهی برپاست و ما با دوستان و خانواده جدید کامروا آشنا می شویم » و ...

 

 

 

هنر مندان نقش آفرین سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) : مهران مدیری ، ویشکا آسایش ، سیما تیرانداز ، گلاره عباسی ، محمد بحرانی و نیما شعبان‌نژاد و ...

 

سریال «دراکولا ( هیولا فصل دوم )» به نویسندگی امیر برادران و کارگردانی مهران مدیری و تهیه‌کنندگی مهران مدیری آماده پخش شده است . تصویربرداری این سریال با رعایت پروتکل های بهداشتی و مجوز بهداشت و ارشاد ، به جریان افتاد . با انتشار خلاصه این سریال توسط مهران مدیری ، زمان پخش قسمت اول این مجموعه نیز اعلام شد . او اعلام کرد ، قسمت اول مجموعه نمایش خانگی دراکولا یا فصل دوم سریال هیولا ، روز اول فروردین ماه سال 1400 منتشر می شود .

 

هم اکنون می توانید سریال دراکولا ( هیولا فصل دوم ) را از قسمت اول تا آخر ، از سایت سرزمین آریایی ، بصورت کاملا قانونی ، دانلود نمایید .

 

بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم حضرت معصومه (س) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه