سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

آموزش کار دستی با استفاده از گیره کاغذ

در تاریخ : 98.05.14

سرزمین آریایی : امروزه از لوازم فقط در جایگاه خودشان و با همان کارآیی ، استفاده نمیشود و میتوان با چند تغییر ساده ، آنها را برای سایر امور نیز استفاده نمود. در ادامه چند کاربرد دیگر با استفاده از گیره های کاغذ ، به نمایش گذاشته شده که میتوانند برخی از نیازهای شما را نیز برآورده نمایند. با هم ببینیم.

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

نگهدارنده گوشی موبایل و نگهدارنده تبلت / هولدر موبایل یا هولدر تبلت با استفاده از رول خالی دستمال توالت که با کاغذهای طرح دار ( کاغذ های کادو یی ) یا نوار چسب های طرح دار ، آن را پوشانده و مقاوم تر کرده ایم و به اندازه قطر گوشی موبایل یا تبلت ، آن را از طول برش داده ایم . برای نگهدارنده تبلت و هولدر تبلت ، باید از رول خالی دستمال آشپزخانه و یا رول خالی حوله های کاغذی استفاده کنید .

سپس با پونز های علامت گذاری ( پوش پینز push pins ) پایه برای آن درست کنید . می توانید یک مداد بلا استفاده را در قسمتی که برای بخش جلویی در نظر گرفته ایر را به صورت طولی ، به قسمت زیر رول خالی دستمال توالت یا حوله کاغذی بچسبانید .

 

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

نگهدارنده گوشی موبایل و نگهدارنده تبلت / هولدر موبایل یا هولدر تبلت با استفاده از گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ .

برای ساخت این نگهدارنده گوشی موبایل و نگهدارنده تبلت / هولدر موبایل یا هولدر تبلت ، یک تکه مقوا ی ضخیم یا یک تکه فلز حلب روغن جامد یا فلز درب قوطی کنسرو و یا رب گوجه فرنگی و ... با قیچی به اندازه گوشی موبایل یا تبلت خود در حالت افقی برش بزنید و دو کلیپس کاغذ یا گیره کاغذ را به دو لبه مقوا یا فلز حلبی و ... متصل کنید و بصورت افقی ، گوشی موبایل یا تبلت را روی آن مطابق تصویر قرار دهید . بر اساس وزن و سنگینی گوشی موبایل یا تبلت خود ، از گیره های کاغذ ی یا کلیپس های کاغذ ی بزرگ یا کوچک استفاده کنید .

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

نگهدارنده گوشی موبایل و نگهدارنده تبلت / هولدر موبایل یا هولدر تبلت با استفاده از سه عدد گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ و بدون استفاده از مقوا و فلز .

مطابق تصویر ، گیره های کاغذ ی / کلیپس کاغذ ی را به هم وتصل کنید تا یک نگهدارنده گوشی موبایل و نگهدارنده تبلت / هولدر موبایل یا هولدر تبلت با استفاده از گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ داشته باشید و بتوانید گوشی موبایل یا تبلت خود را روی آن بگذارید .

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

نگهدارنده عکس های خانوادگی و عکس پرتره و قاب عکس با استفاده از گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ .

میتوانید برای استفاده از گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ به عنوان نگهدارنده عکس های خانوادگی و عکس پرتره و قاب عکس ، گیره های کاغذ یا کلیپس های کاغذ را با لاک های بلا استفاده رنگ کنید و یا با نوار چسب های طرح دار ، زیبا کنید و عکس خانوادگی یا عکس پرتره و ... را داخل دو سر فلزی گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ قرار دهید . 

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب سیار و قابل جابجایی / هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب سیار و قابل جابجایی با استفاده از گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ .

بر اساس میزان ضخامت و طول و نحوه جمع کردن سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت یاسیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب ، کلیپس کاغذ یا گیره کاغذ بزرگ یا کوچک را انتخاب و سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت و سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب را داخل آن از قسمت وسط و میانه سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت و سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب قرار دهید. 

میتوانید آن را در هر فضایی آویزان کرده و قرار دهید. 

میتوانید نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب سیار و قابل جابجایی / هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب سیار و قابل جابجایی با استفاده از گیره های کاغذ یا کلیپس های کاغذ را با لاک های بلا استفاده رنگ کنید و یا با نوار چسب های طرح دار ، زیبا کنید

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب مخصوص میز های کامپیوتر و مکان های ثابت /هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب مخصوص میز های کامپیوتر و مکان های ثابت با استفاده از گیره کاغذ یا کلیپس کاغذ .

بر اساس تعداد سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب خود ، از گیره های کاغذ و کلیپس کاغذ کوچک یا بزرگ استفاده کنید و گیره های کاغذ و کلیپس کاغذ را به میز ،میز کامپیوتر ، اپن آشپزخانه و ... متصل کنید و سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت یا سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب خود را از داخل آن عبور دهید و فقط قسمت های قابل اتصال به تبلت و گوشی موبایل و لپ تاب و کامپیوتر را در دسترس قرار دهید. 

با این روش ، دیگر میز کار شما شلوغ نمی شود و با تجمع انبوهی از سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت یا سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب روبرو نخواهید شد.

میتوانید نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت و نگهدارنده سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب مخصوص میز های کامپیوتر و مکان های ثابت / هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون گوشی موبایل یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون تبلت یا هولدر سیم رابط یا سیم شارژ یا سیم هدفون لپ تاب مخصوص میز های کامپیوتر و مکان های ثابت با استفاده از گیره های کاغذ یا کلیپس های کاغذ را با لاک های بلا استفاده رنگ کنید و یا با نوار چسب های طرح دار ، زیبا کنید

 

آموزش تبدیل زباله و دور ریختنی ها به لوازم مصرفی

 

 

دسته بندی : هنر » کاردستی
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه