سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

قیمت تبلت شنبه 14 آذر 1394

در تاریخ : 94.09.14

قیمت روز انواع مدل های تبلت در بازار

 

قیمت تبلت

 

 

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy Tab 4 16 7.0 660,000
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 7.0 710,000
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 700,000
Samsung Galaxy Tab 4 16 10.1 920,000
Samsung Galaxy Tab 4 3G 16 8.0 870,000
Samsung Galaxy Tab S 16 10.5 1,490,000
Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705 16 8.4 1,180,000
Galaxy Note 2014 Edition 32 10.1 2,050,000
Samsung Galaxy Tab S 8.4 - SM T805 16 8.4 1,650,000
Galaxy Note 2014 Edition 16 10.1 1,850,000
Samsung TAB3 T211 16 7 906,194
Samsung TAB3 T311 16 8 1,015,374
Samsung NOTE3 P601 16 10.1 1,654,236
Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call
Samsung NOTE3 N8000 16 10.1 call
Samsung NOTE 3 N5100 16 8 990,000
Samsung TAB3 P5200 16 10.1 1,100,000
Samsung TAB3 T111 8 7 622,000
Samsung NOTE 3 P605 16 10.1 call
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 16 8 850,000
Tablet Samsung NOTE3 N5120 16 8 1,265,004
Samsung NOTE3 N8020 16 10.1 call
Samsung TAB3 T211 8 7 call
Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 32 10 1,794,792
Samsung Galaxy Note 2014 - P601 16 10.1 1,760,000
Samsung Galaxy Note 2014 - P601 32 10.1 1,920,000
Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200 16 10.1 1,130,000
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 16 7 930,000
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 8 7 750,000
Samsung Galaxy Note N8000 16 10.1 1,480,000
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB 16 10.1 1,355,000
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB 32 10.1 1,549,000
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB 64 10.1 1,700,000
Galaxy Note 8 N5100 16 8.0 1,140,000
Galaxy Note 8 N5110 16 8 1,040,000
Galaxy Tab 3 P3200 8 7.0 769,000
Galaxy Tab 3 P3200 16 7.0 900,000
Galaxy Tab 3 P5200 16 10.1 1,150,000
Tablet Samsung TAB4 T331 16 8 call
Tablet Samsung TAB4 T53 16 10 call
Galaxy Tab 2 P3100 8 7.0 800,000
Galaxy Tab 2 P3100 16 7.0 ---
Galaxy Tab 2 P3100 32 7.0 ---
Galaxy Tab 2 P3110 8 7.0 ---
Galaxy Tab 2 P5100 16 10.1 ---
Galaxy Tab 2 P5100 32 10.1 ---
ATIV Smart PC 500T 64 11.6 ---
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US 64 11.6 ---
Galaxy Tab P6800 16 7.7 ---
Galaxy Tab P6800 32 7.7 ---
Galaxy Tab P7500 16 10.1 ---
Galaxy Tab P7500 32 10.1 ---

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi 16 7.9 1,230,000
iPad mini 2 WiFi 32 7.9 1,520,000
iPad mini 2 WiFi 64 7.9 2,120,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 16 7.9 1,740,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 32 7.9 1,990,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 64 7.9 2,270,000
Apple iPad Air + 4g 16 9.7 1,980,000
Apple iPad Air + 4g 32 9.7 2,350,000
Apple iPad Air + 4g 64 9.7 2,620,000
Apple iPad Air 16 9.7 1,570,000
Apple iPad Air 32 9.7 1,850,000
Apple iPad Air 64 9.7 2,150,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 16 9.7 1,550,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 32 9.7 1,780,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 64 9.7 1,990,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 128 9.7 2,650,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 1,940,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 2,250,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 2,560,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 128 9.7 2,800,000
iPad mini WiFi 16 7.9 1,020,000
iPad mini WiFi 32 7.9 1,380,000
iPad mini WiFi 64 7.9 1,580,000
iPad mini WiFi + 4G 16 7.9 1,500,000
iPad mini WiFi + 4G 32 7.9 1,840,000
iPad mini WiFi + 4G 64 7.9 2,100,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 16 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 32 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 64 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 ---

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Asus NEXUS 7 2012 32 7 873,440
Asus Fone pad ME372 8 7 772,500
Asus Fone Note 6 16 6 1,081,200
Asus padfone infi 2 32 10.1 call
Tablet Asus T-100T 64 10.1 1,989,408
Asus FPad ME175 CG 8 7 655,080
Asus Padfone mini 2 16 7 1,308,252
Asus MEMO 102 8 10.1 875,500
Memo Pad HD7 16 7.0 520,000
Asus MEMO 10 102 8 10.1 895,276
Asus T-100T 32 10.1 2,032,656
Asus MEMO ME180 16 8 851,604
AsusMemopadMe173V 16 7 call
AsusFonePadFE170 8 7 491,310
Asus MemoP ME175KJ 4 7 777,650
Asus Fone pad ME372 8 7 802,473
Fonepad ME371 8 7.0 ---
Fonepad ME371 16 7.0 ---
Fonepad ME371 32 7.0 ---
Google Nexus 7 8 7 ---
Google Nexus 7 16 7 ---
Google Nexus 7 32 7 665,000
Google Nexus 7 3G 32 7 ---
Memo Pad ME172V 8 7.0 430,000
Memo Pad ME172V 16 7.0 500,000
Eee Pad Transformer TF300T 32 10.1 1,500,000
Eee Pad Transformer TF300T + Dock 32 10.1 2,100,000
Eee Pad Transformer TF300TG 32 10.1 1,730,000
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock 32 10.1 1,950,000
Eee Pad Transformer TF101 + Dock 32 10.1 1,450,000
Eee Pad Slider 32 10.1 1,270,000
PadFone 2 32 10.1 1,850,000
PadFone Infinity 32 10.1 2,590,000
Transformer Pad Infinity TF700T 64 10.1 2,750,000
Transformer Book TX300 128 13.3 5,000,000
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,620,000
Memo Pad Smart 10 16 10.1 1,280,000
Eee Slate B121 64 12.1 3,550,000
VivoTab Smart ME400C 64 10.1 1,570,000
VivoTab Smart ME400CL 64 10.1 1,899,000
VivoTab RT TF600T 32 10.1 2,460,000
VivoTab TF810C 64 11.6 3,300,000

Ainol

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Numy 3G 8 7.0 605,000
Novo 10 Hero Wi-Fi 16 10.1 820,000
Novo 10 Hero II Wi-Fi 16 10.1 830,000
Novo 8 Dream Wi-Fi 16 8 645,000
Novo 7 Venus Wi-Fi 16 7 449,000
Novo 8 Discover Wi-Fi 16 8 705,000
Novo 7 Crystal Wi-Fi 8 7 405,000
Novo 7 Crystal II Wi-Fi 8 7 405,000
NOVO7 Aurora Wi-Fi 8 7 ---
Novo 7 Tornado Wi-Fi 16 7 ---
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi 16 7 ---
Novo 7 Mars Wi-Fi 8 7.0 300,000
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi 16 7 ---
Novo 7 Advanced II 8 7 ---
Novo9 Spark Wi-Fi 16 9 925,000

Huawei

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G 8 10 1,250,000
MediaPad 10 FHD 8 10.1 1,050,000
MediaPad 10 FHD 16 10.1 1,140,000
MediaPad 10 FHD With Dock 16 10.1 ---
MediaPad 7 Vogue 3G 8 7.0 680,000
Keyboard Dock --- --- 275,000
MediaPad 7 Lite 8 7.0 555,000
MediaPad 10 Link 16 10.1 900,000
Huawei MediaPad X1 7.0 16 7 1,020,000

Lenovo

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Tablet Lenovo A1000 7 8 call
Ideapad A2107A 16 7.0 550,000
Tablet Lenovo YOGA B8000 8 10 1,048,128
LenovoideapadA3000 16 7 676,916
Ideapad K1 64 10.1 ---
Ideapad A2107A 8 7.0 ---
Lenovo A3500 16 7 605,949
Ideapad A1000-T 4 7.0 420,000
Ideapad A2107A 4 7.0 ---
Lenovo ideapad A3300 8 7 458,556
Ideapad S2109A 8 9.7 1,000,000
Ideapad A1 16 7.0 750,000
Lenovo ideapad S5000 16 7 709,670
Ideapad K1 16 10.1 ---
Lenovo YOGA B6000 16 10 955,325
Lenovo ideapad S6000 16 10 922,571
Ideapad K1 32 10.1 ---

Archos

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Archos 101 XS 16 10.1 1,250,000
Archos 80 G9 16 8 760,000
Archos 80 G9 8 8 850,000
Archos 80 G9 250 8 950,000

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
  8 7  
T7s 3G 16 7.0 950,000
TB1000 Wi-Fi + 3G 4 9.1 810,000
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G 8 7.0 970,000
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu 8 10.1 950,000
HY731 Wi-Fi 8 7.0 450,000
P700 3G 8 7.0 579,000
T7 Wi-Fi 8 7.0 589,000
T10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,025,000
T10 3G New 16 10.1 1,025,000
Rock X 16 8.0 719,000
Cute X 7 7.0 640,000
Play X 16 9.7 1,000,000
Hold X 8 7.0 ---
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G 8 7 535,000
TS1 Wi-Fi 4GB 4 7.0 260,000

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ME-700A 4 7.0 350,000
ME-700B 4 7.0 400,000
ME-702 8 7.0 235,000

 

دسته بندی : بازار » قیمت تبلت
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
پایتخت ایران کدام شهر است ؟
پاسخ : *
پست های ویژه