سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

در تاریخ : 94.08.26

 سرزمین آریایی : تصاویری که در ادامه مشاهده میکنید ، مجسمه هایی به ضخامت گرافیت مداد است که با هنر خلاقانه یک هنرمند بوسنیایی به نام جسینکو دردیوایس ، تراشده شده است. با هم این تصاویر را میبینیم.

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

 

16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!16 اثر هنری خارق العاده با تراش دادن نوک مداد!

دسته بندی : تصاویر » جالب و دیدنی
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه