سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

در تاریخ : 94.08.23

سرزمین آریایی : المپیا (Olympus)برند برگزیده و مهمان افتخاری نمایشگاه DU کاخ توکیو، از آزمایش نور و جنبش که توسط مارتین باتلر و همکارانش با نام <چشم انداز زمین بازی > 

(Perspective Playground) که تلفیقی از هنر و علم است ، با ارائه دوربینهای رایگان، رونمایی کرد. با هم تصاویری از این نمایشگاه را میبینیم.

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)بازی با نور به سبکی جدید و نوین ( آزمایش نور و جنبش)

 

 

 

اختصاصی سرزمین آریایی 

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم حضرت معصومه (س) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه