سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 16 آبانماه 1394

در تاریخ : 94.08.17

بورس 16 آبانماه 1394

بورس 16 آبانماه 1394

شاخص های منتخب
شاخصانتشارمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین
شاخص كل 16:20 63,000.40
73.00
0.12
63,000.40 62,915.70
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 16:20 24,649.10
28.61
0.12
24,649.10 24,615.90
شاخص كل (هم وزن) 16:20 9,713.90
(9.10)
(0.09)
9,731.50 9,713.10
شاخص قيمت (هم وزن) 16:20 8,273.30
(7.80)
(0.09)
8,288.40 8,272.60
شاخص آزاد شناور 16:20 70,241.60
95.82
0.14
70,242 70,158.50
شاخص بازار اول 16:20 43,977.10
17.10
0.04
43,995.10 43,961.20
شاخص بازار دوم 16:20 138,435.80
355.83
0.26
138,435.90 138,001.10

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه