سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 28 شهریورماه 1394

در تاریخ : 94.06.28

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 28 شهریورماه 1394

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 28 شهریورماه 1394

نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 590,000
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 618,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 670,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 675,000
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 699,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB DOS 15.6 " 700,000
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel Dos 15.6 " 710,000
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 739,000
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 739,000
HP Pavilion 15 R002se N2815 2GB 500GB Intel   15.6 " 739,000
ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830 2GB 500GB Intel   15.6 " 740,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 745,000
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 750,000
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 750,000
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 760,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 769,000
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 770,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 780,000
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel   15.6 " 780,000
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 785,000
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 785,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 795,000
Lenovo Essential G5045 - A ویندوز 15.6 " 795,000
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " 800,000
HP 15-G020SE     810,000
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 815,000
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 820,000
HP Pavilion-15-R244-N2840 2GB 500GB Intel   15.6 " 820,000
Asus X452EP   14.0" 825,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 825,000
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 830,000
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 830,000
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 833,000
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 839,000
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB   15.6 " 840,000
HP Pavilion15 G023ne E1-2100 4GB 500GB 512MB   15.6 " 855,000
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 858,000
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 860,000
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 860,000
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 869,000
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 870,000
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB ویندوز 11 " 875,000
HP Pavilion 15-r246-Celeron فاقد سیستم‌عامل ... 880,000
HP Pavilion 15-n264se 2117U-4-500-1 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 889,000
Acer Aspire E1-510 NEW     890,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 16 " 890,000
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 899,000
Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 910,000
Dell Inspiron 3521 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 920,000
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 920,000
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 929,000
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 935,000
Lenovo E4070-3558U-4GB-500GB-1GB   14 " 940,000
Lenovo G5070 3558-4-500-int فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 940,000
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 945,000
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB کروم 11 " 949,000
Lenovo Essential G5045 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 949,000
Lenovo Essential B5070     950,000
MSI CR650 - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 969,000
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 975,000
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 978,000
MSI S12T 3M - A فاقد سیستم‌عامل 11 " 980,000
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 980,000
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 980,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 989,000
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB Dos 15.6 " 995,000
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 999,000
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 1,010,000
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,010,000
Lenovo Essential G5070 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,015,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,015,000
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,020,000
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " 1,020,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,029,000
ASUS X451CA-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,030,000
TOSHIBA Satellite B10986-Celeron-2 GB-500 GB-1 GB   11.6 " 1,030,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,050,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,050,000
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,060,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,069,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,070,000
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,075,000
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB کروم 11 " 1,079,000
Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,079,000
ASUS X451MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,080,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,080,000
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,095,000
Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,095,000
Acer Aspire E5 573G 3825-4-1-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,095,000
Lenovo Essential G5045-A6-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,100,000
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
Lenovo Essential G5045 - I - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
HP 355 G2-A4-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,120,000
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,129,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,135,000
HP Pavilion 15 P206 3540-4-500-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,135,000
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,138,000
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,139,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,140,000
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,159,000
Toshiba Satellite C55-Pentium-4 GB-500 GB     1,170,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,195,000
Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,199,000
Acer Aspire E5-573 - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,199,000
HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,210,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,210,000
MSI CX61-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,220,000
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " 1,220,000
HP 355-A8-4 GB-500 GB-2GB     1,220,000
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,245,000
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,245,000
Lenovo Essential B5070 i3     1,250,000
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,255,000
Lenovo Essential G4045-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,255,000
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,259,000
Lenovo E4070-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,259,000
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,259,000
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,260,000
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,275,000
MSI CR61E-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,275,000
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,275,000
ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB   15.6 " 1,280,000
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,290,000
MSI CR61-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,295,000
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,305,000
Acer Aspire E5-531G-P1V0-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,310,000
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,320,000
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,320,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,327,000
Acer Aspire E5-571G-57E3-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,330,000
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,335,000
Lenovo B5070-Core-i5-4GB-500GB-1GB   15.6 " 1,335,000
MSI CX61-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,340,000
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
Dell Inspiron 3521 i3     1,340,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,345,000
Lenovo ThinkPad Edge E535-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
ASUS X54C-Pentium-2 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 -Core i3-2 GB-500 GB-1 GB   14.1 " 1,350,000
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,355,000
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB-2GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
Lenovo Essential G5070-R-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,375,000
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,379,000
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,385,000
HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,385,000
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,390,000
Lenovo Essential G500-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,390,000
HP Pavilion 15 R255     1,390,000
HP Pro 6300 SFF -Core i3-4 GB-500 GB DOS 15.6 " 1,395,000
TOSHIBA Satellite-C45-AT-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB   14.1 " 1,395,000
TOSHIBA Satellite- C50 AT03-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB   15.6 " 1,395,000
MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 13 " 1,399,000
HP Pavilion15 G005 A8 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,399,000
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,400,000
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
Lenovo IdeaPad 305 - B - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
Lenovo ThinkPad E550 Core i3 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,400,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,405,000
Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,410,000
Lenovo IdeaPad Yoga 11S-Core i3-4 GB-128 GB ویندوز 11 " 1,415,000
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,430,000
HP Pavilion 15-r128ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,430,000
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,430,000
Acer Aspire E1-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,439,000
ASUS X552LD-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,440,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,440,000
ASUS X554LJ - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,445,000
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,450,000
Acer Aspire E5-572G -Core i5-4 GB-500 GB-1 GB DOS   1,450,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,455,000
Lenovo E4070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,455,000
Asus X554LD -Core i3-4 GB-500 GB-2 GB     1,455,000
HP Pavilion X360 13004ne-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " 1,459,000
hp probook 455-AMD A4-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,460,000
Toshiba R50-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز   1,470,000
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,479,000
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,480,000
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.4 " 1,490,000
Lenovo Essential G500-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
Lenovo Essential G5070-Q-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
Lenovo B5080 Core i5 6GB 1TB 2GB   15.6 " 1,497,000
MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
HP Pavilion 15 R259ne Core i5 4GB 750GB 2GB   15.6 " 1,499,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,500,000
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,515,000
HP Pavilion-15-R139ne-Core-i5-4GB-500GB-2GB   15.6 " 1,519,000
Lenovo B5080 - C - 15inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,519,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,537,000
Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,540,000
ASUS X555LP - D - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,549,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,550,000
HP ENVY 15010ne-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,555,000
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB   15.6 " 1,560,000
Lenovo Essential G5070-P-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,570,000
HP Pavilion 15-p050ne-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,570,000
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB   15.6 " 1,575,000
Lenovo IdeaPad Z5075 - D - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,575,000
Lenovo Essential G5080 - K - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,579,000
HP 355 G2 - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,579,000
Lenovo ThinkPad E550 -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,580,000
Lenovo ThinkPad E550 Core i5 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,580,000
HP ENVY 15-k010ne فاقد سیستم‌عامل ... 1,580,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,585,000
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
ASUS K555LD -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15 " 1,590,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
ASUS X555LP-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
Toshiba R50-Core i3-4 GB- 1000 GB     1,590,000
Acer Aspire E1 572G -Core i5-6GB-1000 GB-2 GB DOS   1,590,000
Lenovo Essential G5080 -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,598,000
Acer Aspire V5-573G-54204G50AII-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,599,000
Lenovo Ideapad I305 i5-4-1-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,605,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,608,000
HP Pavilion 15-r222-Core i5 فاقد سیستم‌عامل ... 1,608,000
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,610,000
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,610,000
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB   15.6 " 1,610,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,620,000
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB   15.6 " 1,620,000
Lenovo ThinkPad E550-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,620,000
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,620,000
ASUS X554LJ Core i5 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,620,000
ASUS X452-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,625,000
Dell Inspiron 3537 i5     1,626,000
Lenovo ThinkPad E431-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,630,000
SONY FIT-SVF14425-CL-AMD-6GB-1TB-1GB-Touch   14 " 1,630,000
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB DOS   1,630,000
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,630,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,640,000
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 1,640,000
نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشمدل کارت گرافیکقیمت (تومان)
ASUS A550-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,649,000
MSI CX61 2OC-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,649,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB ویندوز 15.6 "   1,649,000
HP Pavilion 15-p034ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,650,000
HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,650,000
ASUS X555LJ Core i5 4GB 500GB 2GB   15.6 " GT 920M 1,650,000
Asus X555ZE A10-4-500-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,650,000
ASUS X554LD - D - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,659,000
ASUS X554LD - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,660,000
ASUS K550ZE       1,660,000
ASUS X554LD i5       1,660,000
HP Pavilion 15-p060ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,664,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,665,000
HP Pavilion 15-r021ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,665,000
HP Pavilion 15-p111ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,665,000
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,670,000
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,670,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaikull HD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,670,000
Acer Aspire E5-573G - B - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,670,000
Acer Aspire E5-573G - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,679,000
HP Pavilion 15-p037ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,680,000
Lenovo IdeaPad Z5075 - A ویندوز 15.6 " Radeon R7 M265 1,680,000
Lenovo B5080-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,680,000
Asus X550ZE A10-4-500-3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,680,000
Dell INSPIRON 5558 - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,695,000
Lenovo IdeaPad S510p - Celeron   15.6 " GeForce GT 740M 1,699,000
ASUS X555LD-Core i5-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,700,000
Lenovo B5400_L-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB   15.6" LED backlight NVIDIA GeForce 720M 1,700,000
HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,710,000
Lenovo IdeaPad Z5075 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,719,000
ASUS X552CL - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6" GeForce 710M 1,720,000
ASUS X455LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,720,000
HP Pavilion 15-p062ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,720,000
ASUS X455LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,720,000
ASUS X455LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,730,000
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i5-4 GB-500 GB ویندوز 14 " GeForce 820M 1,730,000
Lenovo Essential G5070 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,730,000
ASUS R510 TOUCH -Core i5-1000 GB DOS 15.6 " HD Graphics 1,735,120
Dell INSPIRON 3537 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,749,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,750,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 710M 1,750,000
HP Pavilion 15-p109ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,750,000
HP Pavilion 15-r224-Core i5 فاقد سیستم‌عامل ... Nvidia GeForce GT 820M 1,760,000
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,765,000
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,765,000
Lenovo IdeaPad S510p Touch-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 720M 1,768,000
HP ProBook 350 i5       1,770,000
HP ProBook 4540s-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M 1,780,000
HP Pavilion 15-p022ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,789,000
Lenovo ThinkPad E540-15 inch -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,790,000
HP ENVY 15-k010ne I5-4-1-2-8SSD فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,795,000
ASUS X550LD - i3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,798,000
Dell Inspiron 15R 5537-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,799,000
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk-Core i7-6 GB-750 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,799,000
Lenovo Essential G5070-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,799,000
ASUS X550LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,800,000
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,800,000
Lenovo E4070-Core i5-8 GB-1000 GB+8 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon R5 M235 1,800,000
ASUS X550L-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,810,000
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 1,810,000
Acer Aspire E1-472PG-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,814,000
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M230 1,815,000
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,820,000
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-8GB-1TB-2GB   17.3 " R9 M290X 1,820,000
Lenovo ThinkPad E550 Core i5 6GB 1TB 2GB   15.6 " R7 M265 1,820,000
ASUS X555LP-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,825,000
Lenovo B5080 i7       1,829,000
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,830,000
ASUS X550-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,840,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,840,000
Lenovo Flex 2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB ویندوز 15.6 "   1,840,000
ASUS X555LJ Core i5 6GB 1TB 2GB   15.6 " GT 920M 1,845,000
HP 450-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD 7450M DDR3 1,850,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,850,000
ASUS X552LD-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,850,000
HP Pavilion 15-p133ne-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,850,000
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G ویندوز 13.3 " HD Graphics 1,850,000
ASUS X554LJ Core i5 6GB 1TB 2GB   15.6 " GT 820M 1,855,000
Acer Aspire V5 640-Core i7   15.6   1,860,000
ASUS X555LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,860,000
ASUS A555LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,860,000
ASUS K450LD-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,865,000
MSI CX61 2OC-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 720M 1,870,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaikHD-Core i7-8 GB-1000 GB   15.6 " Radeon R7 M265 1,870,000
HP n240ee -Core i5-4 GB-750 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 1,870,000
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,870,000
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax   ...   1,872,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,875,000
ASUS X555LD -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB   15 " 820M 1,879,000
ASUS X455LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce 820M 1,890,000
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " GT 840M 1,890,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,895,000
ASUS X555LJ Core i5 8GB 1TB 2GB   15.6 " GT 920M 1,895,000
Lenovo B5080 - B - 15 inch فاقد سیستم‌عامل ... ... 1,895,000
Acer Aspire E5-573G - D - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,895,000
HP ProBook 4540s-Core i7-8 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M DDR3 1,900,000
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,900,000
HP Pavilion 15 P210NE i5-6-1-4 فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,900,000
ASUS X554LJ Core i5 8GB 1TB 2GB   15.6 " GT 820M 1,905,000
HP ProBook 450 G24S69EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,910,000
HP ProBook 450 G24U51EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,910,000
HP Pavilion 15 P207NE i5-6-1-4 فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,910,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,915,000
HP ProBook 450 G17Y15ESBV-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 1,919,000
Lenovo Flex 2-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,920,000
Lenovo IdeaPad Z5070 - H - 15 inch Laptop ویندوز 15.6 "   1,929,000
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M 1,930,000
Lenovo Essential G5080-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,930,000
ASUS K555LN-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,933,000
ASUS X450LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,945,000
HP ENVY 15007ne-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,945,000
HP 350 G1-Core i7-4 GB-750 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,945,000
LENOVO Horizon-2E-Core-i7-8GB-1TB-2GB-Touch DOS 27.0 " GT 720M 1,949,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,950,000
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 1,950,000
HP Pavilion 15-p038ne-Core i7-6 GB-2 GB   15.6 " GeForce GT 840M 1,950,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,950,000
ASUS K555LN-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,970,000
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 1TB 8GB       1,970,000
MSI CX61-Core i5-4 GB-750 GB-2 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT640M DDR3 1,975,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,980,000
HP 250 G3 i5-6-1-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,980,000
HP Pavilion 15-p039ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,990,000
Dell INSPIRON 5458 - A - 14 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,995,000
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " GeForce 820M 1,998,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4000 1,999,000
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " GeForce 820M 1,999,000
HP Pavilion 15 R263ne Core i7 8GB 1TB 2GB   15.6 " 820M 2,000,000
Sony VAIO Fit SVF15213CXP ویندوز 15 " HD Graphics 4000 2,010,000
Lenovo Ideapad I305 i7 8-1-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,029,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,030,000
Acer V3 571G i7 2GB 8/1   15.6 " Nvidia GeForce GT 710M 2GB 2,038,000
HP Probook 350 G1-i7   صفحه نمایش 15.6 "   2,040,000
HP Pavilion 15-p112ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,049,000
Acer Aspire E5-573TG - B - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,049,000
Acer Aspire V3-572G-79WZ-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,060,000
ASUS X552LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 2,060,000
HP Pavilion 15-p115ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,060,000
Dell 5548 i5       2,060,000
HP Pavilion-15-P113ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB   15.6 " 840M 2,080,000
HP ProBook 4540s - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M 2,090,000
Dell Vostro 5470-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 14 " GeForce GT 740M 2,090,000
Dell Inspiron 5447-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD R7 M265 2,090,000
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " GT 840M 2,090,000
Acer Aspire V3-572G-783F-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,100,000
ASUS X450LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 2,110,000
ASUS K555LN-Core i7-12 GB-2000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,110,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,112,000
HP Pavilion 15-p248ne-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,120,000
HP Pavilion 15-p261ne-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,120,000
ASUS K555LB - B - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,120,000
Dell Inspiron N5447 i5 1.7 500MB 4GB       2,125,000
Acer Aspire E5-571G-7206-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,129,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,130,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521GCXB-Core i3-6 GB-750 GB ویندوز 15.6 "   2,140,000
Lenovo Z5170-Core i5-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " (R9 M375 (DDR5 2,148,000
ASUS K550L فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,155,000
Lenovo IdeaPad Z510-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,170,000
Asus X550DP   15.6"   2,170,000
ASUS X550LDV i5       2,170,000
HP Pavilion 15 P248ne Core i7 8GB 1TB 2GB   15.6 " GT 840M 2,170,000
HP Pavilion 15-p260ne - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,170,000
MSI AP2003220-4GB-500GBntel-Pentium-4 GB DOS 20.0 " HD Graphics 2,175,000
Fujitsu Stylistic Q572       2,180,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i7-4 GB-1000 GB ویندوز 15.6 "   2,180,000
ASUS VivoBook V500CA       2,180,000
ASUS X450LD-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 2,190,000
TOSHIBA Satellite L50-123-Core i5-4 GB-750 GB ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,190,000
TOSHIBA Satellite S50-127-Core i5-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,190,000
Lenovo Flex 2-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,195,000
Lenovo Flex 2-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,200,000
Lenovo IdeaPad Flex2 i5       2,205,000
Lenovo ThinkPad E550-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,210,000
ASUS X555LI - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,229,000
ASUS K46CB-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,230,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,230,000
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 2,240,000
DELL Inspiron 3537-Core i7-8 Gb-1000 GB-2 GB   15.6   2,249,000
Fujitsu LifeBook LH532-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 620M 2,250,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,250,000
ASUS K551LN-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,260,000
HP ProBook 450 G24S97EA-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 2,260,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,260,000
SONY FIT-SVF15213-CX-Plus-Core-i3-8GB-1TB-Intel-Touch   15 " HD Graphics 4000 2,260,000
Toshiba Satellite C850628-Core i3-4 GB-320 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 3000 2,280,000
ASUS K451LN-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,280,000
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,280,000
ASUS K451LB-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,290,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,299,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,313,000
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk-Core i7-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,320,000
ASUS K555LD - i7 ویندوز 15 " GT 820M 2,320,000
ASUS K555LN-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,320,000
ASUS K551LB-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,330,000
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 750M 2,330,000
ASUS K451LB-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,338,000
Lenovo Z5070 Core i7 8GB 1TB 4GB   15.6 " GT 840M 2,338,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 2,345,000
Fujitsu LifeBook SH531 i7   13.3"   2,350,000
ASUS K555LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,350,000
Fujitsu LifeBook UH572 Core i5 4GB 500GB Intel   13.3 " HD Graphics 4000 2,350,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,360,000
Toshiba R30-Core i5-4 GB ویندوز     2,370,000
ASUS X550LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,380,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,388,000
ASUS K555LJ i7       2,400,000
Asus U38N-4 GB-500 GB-1 GB   13.3"   2,410,000
ASUS K555LJ - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,435,000
HP ENVY 15-j121tx* i5       2,448,000
Acer Aspire E5-573TG - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,449,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,450,000
Lenovo IdeaPad Z510-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,460,000
Apple MacBook Pro MC375ore 2 Duo-4 GB-320 GBore 2 Duo-4 GB-320 GBore 2 Duo-4 GB-320 GB-0.256 GB-Core 2 Duo-4 GB-320 GB-0.256 GB Apple Mac OS 13 " GeForce 320M 2,469,000
HP Pavilion 15-p211ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,469,000
HP Pavilion 15-p216nia-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,470,000
HP Pavilion 15-p219nia-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,470,000
HP Pavilion 15-p214nia فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,470,000
ASUS K455LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   2,490,000
Acer Aspire V3 574G i7-8-1-4-FHD سیستم‌عامل Linux 15.6 "   2,495,000
Fujitsu LifeBook UH572-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 13 " HD Graphics 4000 2,499,000
Dell INSPIRON 5537-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " Radeon HD 8670M 2,500,000
Lenovo ThinkPad E431-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,510,000
HP Pavilion X360 15-u101ne-Core i5-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,530,000
Lenovo Z5170-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,530,000
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,550,000
HP ProBook 450 G17X62ES-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 2,560,000
TOSHIBA Satellite S50-11J-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,580,000
ASUS V502LX Core i5 8GB 1TB 4GB   15.6 " GTX 950M 2,585,000
ASUS VX502LX       2,589,000
ASUS VivoBook F550LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,590,000
ASUS V502LX - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,599,000
Sony VAIO 14E SVF14415CL   14.0 " -   2,600,000
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB+128 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 17 " R9 M290X 2,625,000
ASUS G53SX-Core i5-8 GB-750 GB ویندوز 15.6 " GeForce GTX 560M 2,630,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,630,000
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,649,000
Dell INSPIRON 3543 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,649,000
Acer V5-573 i7 8/1T 4GB Touch Win8.1 ویندوز 15.6"   2,660,000
ASUS Q550       2,668,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,685,000
ASUS N56Jk-Core i7-8 GB-1TB-4GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 2,700,000
DELL Inspiron-7347-Core-i3-4GB-500GB-Intel-Touch   13.3 " HD Graphics 4400 2,700,000
DELL Inspiron-7347-Core-i5-8GB-500GB-Intel-Touch   13.3 " HD Graphics 4400 2,700,000
ASUS K551LN-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,710,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-8GB-1TB-2GB   14 " GTX 850M 2,710,000
ASUS K555LB - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,725,000
ASUS K451LN-Core i7-6 GB-1T-4 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   2,738,000
VAIO SVF14423CL       2,740,000
ASUS K555LB - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,749,000
HP ENVY 14K113TX * i7 DOS 15.6 " HD Graphics 2,755,000
نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشمدل کارت گرافیکقیمت (تومان)
Dell Vostro 5470-Core i7-4 GB-1000 GB ویندوز 14 " GeForce GT 740M 2,759,000
HP ENVY 15-k008ne - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,774,000
HP ENVY 15008ne-Core i7 اوبونتو 15.6 " GeForce GTX 850M 2,780,000
Apple MacBook Air 2015-MJVM2-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 11 "   2,785,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i7-10 GB-1000 GB-2 GB ویندوز 15.6 "   2,785,000
Acer V15 Nitro VN7-571G-76JX Notebook-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,799,000
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 17 "   2,840,000
ASUS K551LN-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,850,000
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 17 "   2,899,000
MSI GE40 2PC Dragon Eyes-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   2,899,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-16GB-1TB-2GB   14 " GTX 850M 2,950,000
Acer Iconia 6120 Touchbook-Core i5-4 GB-640 GB فاقد سیستم‌عامل 14.1 " HD Graphics 2,960,000
ASUS VivoBook S551LB - i7   15.6 " GeForce GT 740M 2,960,000
Apple MacBook Air 2014-MD760B-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 13 " HD Graphics 5000 2,970,000
ASUS K550JK-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,989,000
Fujitsu UltraBook U772 i5   14.0   2,990,000
ASUS V502LX - i7 ,8GB,1TB, 2GB , Metal FHD Black DOS 15.6 "   2,990,000
Lenovo Yoga 2 13-Core i5-4 GB-128 GB ویندوز 13.6 " Intel HD Graphics 4400 2,990,000
HP ENVY 15-j118tx * i7 DOS ... ... 3,003,000
ASUS N56JN-Core i7-8 GB-750GB-2GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم حضرت معصومه (س) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *