سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 2 شهریورماه 1394

در تاریخ : 94.06.02

قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 2 شهریورماه 1394

قیمت انواع لپ تاپ روز دوشنبه 2 شهریورماه 1394

نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 705,000
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel Dos 15.6 " 710,000
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 720,000
Lenovo Yoga 2 13-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " 740,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 745,000
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 749,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 770,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB DOS 15.6 " 780,000
HP 15-G020SE     780,000
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 785,000
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 790,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 790,000
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 790,000
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel   15.6 " 790,000
ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830 2GB 500GB Intel   15.6 " 795,000
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 799,000
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 799,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 800,000
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 810,000
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 818,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 820,000
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 820,000
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " 829,000
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 833,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 840,000
HP Pavilion-15-R244-N2840 2GB 500GB Intel   15.6 " 840,000
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 855,000
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 860,000
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 865,000
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 865,000
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 870,000
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 870,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 870,000
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB ویندوز 11 " 870,000
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 889,000
ASUS X451MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 890,000
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 895,000
HP Pavilion 15-r246-Celeron فاقد سیستم‌عامل ... 900,000
HP Pavilion15 G023ne E1-2100 4GB 500GB 512MB   15.6 " 905,000
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 910,000
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB   15.6 " 910,000
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 920,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 16 " 920,000
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 929,000
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 935,000
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 950,000
Lenovo E4070-3558U-4GB-500GB-1GB   14 " 950,000
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 965,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 969,000
MSI CR650 - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 969,000
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 970,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 979,000
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB کروم 11 " 985,000
MSI S12T 3M - A فاقد سیستم‌عامل 11 " 990,000
Acer Aspire E1-510 NEW     990,000
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB Dos 15.6 " 995,000
ASUS X451CA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,000,000
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,000,000
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,010,000
HP Pavilion 15246se-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,015,000
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,020,000
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,020,000
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,030,000
TOSHIBA Satellite B10986-Celeron-2 GB-500 GB-1 GB   11.6 " 1,030,000
HP Pavilion 15-n264se 2117U-4-500-1 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,030,000
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,040,000
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,040,000
Lenovo Essential G5070 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,055,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,060,000
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,060,000
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,065,000
Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,069,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,070,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,070,000
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,075,000
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 1,080,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,080,000
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-2 GB-16 GB کروم 13 " 1,080,000
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,085,000
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,089,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,090,000
Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,095,000
HP Pavilion 15-p100ne - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,099,000
Dell Inspiron 3521-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
HP 355 G2-A4-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,120,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,135,000
MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,139,000
Lenovo Essential G5045-A6-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,140,000
Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,160,000
Asus X552EA E1-2-500-1 ویندوز 15.6 " 1,160,000
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,170,000
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB کروم 11 " 1,170,000
ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB   15.6 " 1,170,000
Toshiba Satellite C55-Pentium-4 GB-500 GB     1,180,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,195,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,200,000
HP ProBook 355 G2-AMD A4-4 GB-500 GB-2 GB     1,200,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,205,000
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-4 GB-32 GB کروم 13 " 1,205,000
HP Pavilion 15 R252 Core i3 4GB 500GB Intel   15.6 " 1,205,000
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,210,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,210,000
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,220,000
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " 1,225,000
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,225,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,230,000
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,230,000
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,250,000
Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,259,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-1000 GB-2GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,259,000
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,260,000
HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
HP 355-A8-4 GB-500 GB-2GB     1,270,000
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,275,000
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,279,000
Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,279,000
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,290,000
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,295,000
HP Pavilion 15-p242ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,299,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,300,000
HP Pavilion 15-r003ne-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 1,305,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,309,000
Acer Aspire E5-531G-P1V0-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,310,000
ASUS X452CP - Pentium-4 GB-500 GB-1GB ویندوز 14.0 " 1,310,000
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,310,000
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,320,000
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB-2GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,320,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,330,000
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,338,000
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Acer Aspire E5-571G-57E3-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Lenovo ThinkPad Edge E535-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
ASUS X54C-Pentium-2 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 -Core i3-2 GB-500 GB-1 GB   14.1 " 1,350,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,355,000
Lenovo IdeaPad S510p Touch-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,360,000
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
Acer Chromebook 11 C720-Core i3-4 GB-32 GB کروم 11 " 1,365,000
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,369,000
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,370,000
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,370,000
ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,375,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,380,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,385,000
Lenovo Essential G500-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,390,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,390,000
HP Pro 6300 SFF -Core i3-4 GB-500 GB DOS 15.6 " 1,395,000
TOSHIBA Satellite-C45-AT-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB   14.1 " 1,395,000
TOSHIBA Satellite- C50 AT03-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB   15.6 " 1,395,000
MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 13 " 1,399,000
HP Pavilion15 G005 A8 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,399,000
HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
HP PAVILION 15053se-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,405,000
HP PAVILION 15054se-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,405,000
Lenovo THINKPAD E540-RUE-Core i3 فاقد سیستم‌عامل   1,409,000
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,410,000
HP Pavilion X360 15-u101ne-Core i5-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 1,410,000
Lenovo ThinkPad E550 Core i3 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,410,000
Lenovo IdeaPad Yoga 11S-Core i3-4 GB-128 GB ویندوز 11 " 1,415,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,418,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,419,000
ASUS VivoBook S300CA-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " 1,420,000
HP Pavilion 15-r108ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,420,000
Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,420,000
Asus X554LD -Core i3-4 GB-500 GB-2 GB     1,429,000
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,430,000
HP Pavilion 15-r128ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,430,000
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB   15.6 " 1,430,000
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,435,000
Acer Aspire E1-570G-53334G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,439,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,440,000
HP Pavilion 15-p027ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,445,000
HP Pavilion 15-p028ne-Core i3 Dos 15.6 " 1,445,000
HP Pavilion 15-p029ne-Core i3 Dos 15.6 " 1,445,000
HP Pavilion 15-p030-Core i3 Dos 15.6 " 1,445,000
HP Pavilion 15-r031ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,450,000
Acer Aspire E5-572G -Core i5-4 GB-500 GB-1 GB DOS   1,450,000
MSI CX61-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,459,000
MSI CX61-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,460,000
hp probook 455-AMD A4-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,460,000
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,464,000
Toshiba R50-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز   1,470,000
HP Pavilion 15 R259ne Core i5 4GB 750GB 2GB   15.6 " 1,470,000
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 1,475,000
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,475,000
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,475,000
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,480,000
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,489,000
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
Lenovo Essential G500-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,500,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,500,000
HP Pavilion-15-R139ne-Core-i5-4GB-500GB-2GB   15.6 " 1,519,000
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,520,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,520,000
Lenovo B5080 Core i5 6GB 1TB 2GB   15.6 " 1,520,000
Lenovo E4070-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,529,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Acer Aspire E1-572G-54206G75Mnii-Core i5-6 GB-750 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Toshiba C50-A0F3-Core i3-4 GB-500 GB     1,530,000
Asus X550DP A8-6-500-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,540,000
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-1000 GB-1 GB     1,540,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,549,000
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB   15.6 " 1,550,000
Lenovo E4070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,559,000
HP Pavilion 15236se-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,560,000
ASUS X552LD-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,560,000
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,565,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 1,570,000
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,580,000
Lenovo ThinkPad E550 -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,580,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,585,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
ASUS K555LD -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15 " 1,590,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
Lenovo ThinkPad E550 Core i5 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,590,000
Lenovo Essential G5080 -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,597,000
Acer Aspire V5-573G-54204G50AII-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,599,000
Lenovo Essential G5070-P-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,599,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,600,000
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB   15 " 1,610,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,610,000
HP Pavilion 15-p050ne-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,610,000
Toshiba R50-Core i3-4 GB- 1000 GB     1,610,000
Acer Aspire E1 572G -Core i5-6GB-1000 GB-2 GB DOS   1,610,000
Lenovo Ideapad I305 i5-4-1-2 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,615,000
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB   15.6 " 1,620,000
HP Pavilion 15-r222-Core i5 فاقد سیستم‌عامل ... 1,620,000
ASUS X554LJ Core i5 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,620,000
ASUS X452-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,625,000
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB   15.6 " 1,629,000
Acer Aspire E5-571G-753E-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,630,000
Lenovo ThinkPad E431-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,630,000
SONY FIT-SVF14425-CL-AMD-6GB-1TB-1GB-Touch   14 " 1,630,000
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB DOS   1,630,000
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,630,000
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
سال پیروزی انقلاب اسلامی چه سالی است ؟ ( به عدد )
پاسخ : *
پست های ویژه