سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 24 مردادماه 1394

در تاریخ : 94.05.24

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 24 مردادماه 1394

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 24 مردادماه 1394

نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 699,000
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel Dos 15.6 " 717,000
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 725,000
Lenovo Yoga 2 13-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " 740,000
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 745,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 750,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB DOS 15.6 " 765,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 769,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 770,000
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 790,000
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 790,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 790,000
ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830 2GB 500GB Intel   15.6 " 795,000
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " 800,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 808,000
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 808,000
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 810,000
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel   15.6 " 810,000
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 815,000
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 818,000
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 830,000
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 833,000
HP 15-G020SE     840,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 845,000
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 848,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 850,000
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 855,000
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 865,000
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 870,000
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 870,000
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB ویندوز 11 " 870,000
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 870,000
ASUS X451MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 890,000
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 899,000
HP Pavilion-15-R244-N2840 2GB 500GB Intel   15.6 " 900,000
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 905,000
HP Pavilion15 G023ne E1-2100 4GB 500GB 512MB   15.6 " 905,000
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB   15.6 " 920,000
HP Pavilion 15-r246-Celeron فاقد سیستم‌عامل ... 920,000
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 934,000
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 935,000
Lenovo B5070-Core-i5-4GB-500GB-1GB   15.6 " 935,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 945,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 16 " 945,000
MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 949,000
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 950,000
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 950,000
HP Pavilion 15-r014ne-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 950,000
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 959,000
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 965,000
MSI S12T 3M - A فاقد سیستم‌عامل 11 " 980,000
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 985,000
Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB کروم 11 " 985,000
Acer Aspire E1-510 NEW     990,000
ASUS X451CA-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,000,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,029,000
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,030,000
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,030,000
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,040,000
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,040,000
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,040,000
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,050,000
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,050,000
MSI CR430-AMD-4 GB-500 GB ویندوز 14 " 1,059,000
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " 1,080,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,080,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,080,000
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-2 GB-16 GB کروم 13 " 1,080,000
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,085,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,085,000
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,090,000
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB Dos 15.6 " 1,090,000
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,090,000
Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,095,000
Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,099,000
Dell Inspiron 3521-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,110,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,115,000
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,119,000
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,120,000
Lenovo Essential G5070 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,120,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,120,000
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,129,000
HP 355 G2-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,139,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,150,000
Lenovo Essential G5045-AMD-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,150,000
HP 355 G2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,150,000
TOSHIBA SatelliteB10986-Celeron-2 GB-1 GB   11.6 " 1,150,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,155,000
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,170,000
Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB کروم 11 " 1,170,000
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,180,000
Toshiba Satellite C55     1,180,000
HP Pavilion15 G005 A8 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,185,000
HP Pavilion 15-p100ne - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,199,000
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,199,000
Lenovo Essential G500-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,200,000
ProBook 355 G2     1,200,000
HP Pavilion 15 R253 Core i3 4GB 500GB Intel   15.6 " 1,205,000
HP Pavilion 15 R252 Core i3 4GB 500GB Intel   15.6 " 1,205,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,209,000
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " 1,210,000
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,210,000
Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-4 GB-32 GB کروم 13 " 1,210,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,218,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,220,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,220,000
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB   15.6 " 1,230,000
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,232,000
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,235,000
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Acer Aspire E1-570G-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
HP Pavilion 15 R255     1,240,000
Essential B5070 i3     1,240,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,250,000
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,255,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,260,000
HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,262,000
HP Pavilion 15-r003ne-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 1,262,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,269,000
HP 250 G1-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,270,000
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,272,000
ASUS X552LD-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,275,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,279,000
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,280,000
HP Pavilion 15-r003 DOS 15 " 1,290,000
HP 250-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,290,000
Aspire E1 570 i3     1,290,000
NoteBook 250 G2     1,290,000
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk-Core i5-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,295,000
Lenovo Thinkpad E555-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,299,000
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,300,000
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,300,000
Acer Aspire E5-531G-P1V0-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,310,000
ASUS X452CP - Pentium ویندوز 14.0 " 1,310,000
Aspire E1 572 i3     1,310,000
Acer Aspire E1-570 i3 ویندوز   1,310,000
Lenovo B5070 - H - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,315,000
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,320,000
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,330,000
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
Acer Aspire E5-572G i5 DOS   1,340,000
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,345,000
Lenovo B5080 i5     1,345,000
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,349,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
ASUS X54C-Pentium-4 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Lenovo ThinkPad Edge E535-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,358,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
Acer Aspire E1 572G - i5 DOS   1,360,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,368,000
Acer Chromebook 11 C720-Core i3-4 GB-32 GB کروم 11 " 1,370,000
ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,375,000
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,379,000
NoteBook 250 G3 i3     1,385,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,390,000
HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,390,000
Lenovo Essential G4045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,390,000
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 500MB 4GB     1,390,000
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB   15.6 " 1,393,000
HP Pro 6300 SFF -Core i3-3 GB-500 GB DOS 15.6 " 1,395,000
Acer Aspire E5-571G-79SY-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,399,000
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G ویندوز 15.6 1,409,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,409,000
Lenovo Essential G50-70 ویندوز 15.6 " 1,410,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-2GB-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,410,000
MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 13 " 1,415,000
ASUS VivoBook S300CA-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " 1,420,000
HP Pavilion 15033se-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,420,000
Lenovo Essential G5070 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,425,000
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,430,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 1,430,000
TOSHIBA Satellite C40-AT15B1   14.1 " 1,430,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,440,000
HP Pavilion 15-r031ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,450,000
hp probook 455 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,460,000
Lenovo IdeaPad S510p Touch-Core i7-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 1,460,000
Lenovo ThinkPad E550 - D - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,460,000
MSI CX61 i5-A ویندوز 15.6 " 1,465,000
ASUS X554LD - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,465,000
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,475,000
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,475,000
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,480,000
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,480,000
HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,480,000
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,480,000
TOSHIBA Satellite-C45-AT   14.1 " 1,480,000
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB ویندوز 15.6 " 1,483,000
MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,485,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,485,000
Lenovo IdeaPad Yoga 11S-Core i3-4 GB-128 GB ویندوز 11 " 1,490,000
HP ProBook 4520s-Core i5-4 GB-500 GB-0.512 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,495,000
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
Lenovo Essential G510-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,500,000
Toshiba R50-Core i3-4 GB ویندوز   1,510,000
ThinkPad E4070 i3     1,510,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,520,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,520,000
Inspiron 3521 i3     1,520,000
TOSHIBA Satellite- C50 AT03   15.6 " 1,520,000
HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,529,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Toshiba R50 i5     1,530,000
Toshiba C50-A0F3     1,530,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,540,000
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,540,000
Essential B5080 i5     1,540,000
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB   15 " 1,550,000
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,550,000
SVF1521BYF 320GB-Core i3-2 GB-320 GB   صفحه نمایش 15 " WXGA 1,550,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,555,000
Lenovo E4070-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,559,000
ASUS X552LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,560,000
Lenovo Essential G500s-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,570,000
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,580,000
TOSHIBA Satellite L50-123-Core i5-4 GB-750 GB ویندوز 15.6 " 1,580,000
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,580,000
Lenovo ThinkPad E550-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,599,000
Lenovo Essential G5080-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,600,000
HP Pavilion 15 R259ne Core i5 4GB 750GB 2GB   15.6 " 1,600,000
HP Pavilion 15-p050   15 " 1,610,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,610,000
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB   15.6 " 1,610,000
Toshiba R50 i3     1,610,000
Lenovo ThinkPad E550 - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,610,000
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,611,000
ASUS K555LD - i5 ویندوز 15 " 1,616,000
HP Pavilion 15-R221     1,620,000
Lenovo Essential G5070-P-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,626,000
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB   15.6 " 1,629,000
Acer Aspire E5-571G-753E-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,630,000
Lenovo ThinkPad E431-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,630,000
نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 1,630,000
SONY FIT-SVF14425-CL-AMD-6GB-1TB-1GB-Touch   14 " 1,630,000
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,630,000
Lenovo Essential G570-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,639,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,640,000
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 1,640,000
HP Pavilion 15-r222-Core i5 فاقد سیستم‌عامل ... 1,645,000
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,649,000
Acer Aspire V5 640 i7   15.6 1,650,000
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB   15.6 " 1,650,000
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,660,000
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,665,000
HP Pavilion 15-r021ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,665,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB ویندوز 15.6 " 1,665,000
Lenovo Essential G5080-15 inch -Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,665,000
HP Pavilion 15-p034ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,667,000
Lenovo B5400_L-Core i5   15.6" LED backlight 1,675,000
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.4 " 1,679,000
ASUS X452-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,680,000
ASUS X554LJ Core i5 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,685,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,690,000
ASUS X555LD - i5   15 " 1,690,000
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,690,000
HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,690,000
MSI CX61 i7 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,695,000
ASUS X555LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,700,000
HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,710,000
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,710,000
ASUS X455LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,710,000
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB DOS   1,717,000
HP R212     1,720,000
ASUS X555LJ Core i5 4GB 500GB 2GB   15.6 " 1,725,000
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,730,000
ASUS X555LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,730,000
ASUS R510 TOUCH -Core i5-1000 GB DOS 15.6 " 1,735,120
HP Pavilion 15-p035ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,740,000
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,745,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,750,000
Lenovo E4070-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,760,000
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,760,000
HP Pavilion 15-r224-Core i5 فاقد سیستم‌عامل ... 1,760,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,770,000
ASUS X455LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,770,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaikull HD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,770,000
HP Pavilion 15-p062ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,777,000
HP Pavilion 15-p060ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,777,000
HP Pavilion 15-p111ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,780,000
HP ENVY 15010ne-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,780,000
ASUS X455LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,780,000
ThinkPad E4070 i5     1,790,000
ASUS X552CL - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6" 1,798,000
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 1,798,000
Dell Inspiron 15R 5537-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,799,000
HP Pavilion X360 13004ne-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " 1,799,000
MSI CX61 2OC-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,799,000
HP Pavilion 15-p110ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,799,000
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,810,000
ASUS X550L-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,818,000
HP ProBook 350 i5     1,820,000
Lenovo Essential G5070-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,820,000
HP Pavilion 15-p133ne-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,820,000
ASUS X550LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,825,000
Lenovo Essential G5070-M-Core i3-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,825,000
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,830,000
Acer Aspire V7-582PG-74508G1.02Ttii-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 1,830,000
HP Pavilion 15-p022ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,830,000
Lenovo ThinkPad E540-15 inch -Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,839,000
ASUS X555LP-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,840,000
ASUS X555LP-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,840,000
Inspiron 3537 i5     1,840,000
ASUS X550LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,843,000
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,849,000
HP ProBook 450 G24S69EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,849,000
HP 450-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,850,000
HP Pavilion 15-p037ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,850,000
ASUS K450LD-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,850,000
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,850,000
ASUS A550-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,859,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,860,000
ASUS X450LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,860,000
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,860,000
LENOVO Horizon-2E-Core-i7-8GB-1TB-2GB-Touch DOS 27.0 " 1,860,000
ASUS X550LDV i5     1,860,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - i3 DOS   1,860,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,865,000
HP ProBook 450 G17Y15ES-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,869,000
Acer Aspire E1-472PG-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,869,000
HP ProBook 450 G24U51EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,870,000
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G ویندوز 13.3 " 1,870,000
ProBook 350 G1 i5     1,870,000
ASUS X554LJ Core i5 6GB 1TB 2GB   15.6 " 1,870,000
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax   ... 1,872,000
Lenovo ThinkPad E550-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,879,000
ASUS K555LD - i7 ویندوز 15 " 1,880,000
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,880,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaikHD-Core i7-8 GB-1000 GB   15.6 " 1,885,000
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,890,000
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk-Core i7-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,890,000
HP ProBook 4540s-Core i7-8 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,900,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,900,000
Lenovo IdeaPad Z5075 - A ویندوز 15.6 " 1,900,000
Lenovo B5080 i7     1,900,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,905,000
ASUS X455LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,920,000
ASUS X554LJ Core i5 8GB 1TB 2GB   15.6 " 1,920,000
Lenovo B5080-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,925,000
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " 1,929,000
HP ProBook 450 G24S97EA-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,935,000
HP ProBook 450 G29K70EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,935,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,940,000
ASUS X450LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,945,000
ASUS X555LJ Core i5 6GB 1TB 2GB   15.6 " 1,945,000
HP 350 G1-Core i7-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,949,000
ASUS A555LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,949,000
ASUS V502LX - i7 ,8GB,1TB, 2GB , Metal FHD Black DOS 15.6 " 1,949,000
ASUS X550LD - i3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,950,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,950,000
HP 350 G1-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,955,000
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,960,000
ASUS K555LN-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,960,000
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " 1,960,000
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,965,000
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,970,000
Lenovo Flex 2-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,980,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,985,000
HP ProBook 450 G17X62ES-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,990,000
Lenovo Flex 2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB ویندوز 15.6 " 1,990,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,994,000
ASUS X555LJ Core i5 8GB 1TB 2GB   15.6 " 1,995,000
Asus A555LD i5     1,999,000
ASUS X550-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,000,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,005,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 2,010,000
HP Pavilion 15-p038ne-Core i7-6 GB-2 GB   15.6 " 2,010,000
HP Pavilion 15-p039ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,010,000
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " 2,010,000
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " 2,010,000
Essential B5080 i7     2,010,000
MSI CX61 i5-B ویندوز 15.6 " 2,020,000
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB   15.6 " 2,020,000
HP Pavilion-15-P113ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB   15.6 " 2,020,000
HP ENVY 15007ne-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,025,000
Acer Aspire V3-772G-Core i7-16 GB-1TB-2GB ویندوز 17 " 2,030,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,030,000
Dell Vostro 5470-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 14 " 2,050,000
HP ProBook 450 G17Y15ESBV-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,050,000
Dell 5548 i5     2,050,000
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 1TB 8GB     2,050,000
MSI CX61 2OC-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 2,060,000
Dell Vostro 5470-Core i7-4 GB-1000 GB ویندوز 14 " 2,060,000
HP Pavilion 15-p112ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,060,000
Acer Aspire V3-572G-79WZ-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,065,000
HP Pavilion 15259se-Core i7-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 2,070,000
Acer Aspire V3-572G-73MC-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,075,000
Acer Aspire V3-571G-6602-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,080,000
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,080,000
HP Pavilion 15-p115ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,080,000
ASUS N551JQ-Core-i7-12GB-1TB+24GB-SSD-2GB   15.6 " 2,085,000
TOSHIBA Satellite S50-136-Core i5-4 GB-750 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 2,090,000
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,090,000
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " 2,090,000
Acer Aspire V3-572G-783F-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,090,000
Dell Inspiron 5447-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,100,000
ASUS K555LN-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,100,000
Pavilion 15 p115 i7     2,100,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,112,000
ASUS VivoBook V500CA     2,120,000
Lenovo Z5170 Core i5 8GB 1TB 4GB   15.6 " 2,120,000
Acer Aspire E5-571G-7206-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,129,000
Lenovo Z5170 - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,129,000
Acer V3 571G i7 2GB 8/1   15.6 " 2,138,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521GCXB-Core i3-6 GB-750 GB ویندوز 15.6 " 2,140,000
Lenovo IdeaPad Z510-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,150,000
Dell Inspiron N5447 i5 1.7 500MB 4GB     2,150,000
ASUS K550L فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,155,000
Lenovo IdeaPad Z510-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,170,000
DELL Inspiron 3537-Core i7-8 Gb-1000 GB-2 GB   15.6 2,170,000
Asus X550DP   15.6" 2,170,000
Lenovo Flex 2-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,180,000
MSI AP2003220-4GB-500GBntel-Pentium-4 GB DOS 20.0 " 2,180,000
ASUS X450LD-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,190,000
TOSHIBA Satellite S50-127-Core i5-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 2,190,000
ASUS K555LN-Core i7-12 GB-2000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,190,000
MSI AE222G-Core-i5-8GB-1TB-2GB-Touch ویندوز 21.5 " 2,190,000
Fujitsu LifeBook UH572 Core i5 4GB 500GB Intel   13.3 " 2,190,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,199,000
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,210,000
HP Pavilion 15-p040ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,210,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,210,000
Lenovo Flex 2-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,220,000
Toshiba R30-Core i5-4 GB ویندوز   2,220,000
HP Pavilion 15-p248ne-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,229,000
Acer Aspire V5-573PG-74508G1Taii-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 2,230,000
HP Pavilion 15-p261ne-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,230,000
Fujitsu LifeBook LH532-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,250,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,250,000
ASUS K551LN-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,260,000
ASUS K455LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,260,000
SONY FIT-SVF15213-CX-Plus-Core-i3-8GB-1TB-Intel-Touch   15 " 2,260,000
IdeaPad Flex2 i5     2,260,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,270,000
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB   15.6 " 2,270,000
ASUS K451LN-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,280,000
ASUS F550LC-Core-i7-8GB-1TB-2GB-Touch   15.6 " 2,285,000
ASUS X450LC-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,299,000
Lenovo ideapad Z500-B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,300,000
HP Pavilion 15245se-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,300,000
Sony VAIO Fit SVF15213CXP ویندوز 15 " 2,300,000
HP ProBook 450 G29K77EA-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,300,000
ASUS K555LN-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,305,000
ASUS K451LB-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,320,000
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk-Core i7-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,320,000
Acer V5-573 i7 8/1T 4GB Touch Win8.1 ویندوز 15.6" 2,320,000
ASUS K551LB-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,330,000
Lenovo Thinkpad W540   15.5" 3K IPS 2,330,000
ASUS K451LB-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,338,000
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,340,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " 2,345,000
Fujitsu Stylistic Q572     2,350,000
Fujitsu LifeBook SH531 i7   13.3" 2,350,000
MSI CX61 2OC-Core i7-8 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,365,000
ASUS K551LN-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,365,000
Lenovo IdeaPad Z510-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,380,000
ASUS K555LN-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,380,000
ASUS K555LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,380,000
ASUS X550 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,390,000
MSI CX61 i7-A ویندوز 15.6 " 2,410,000
Asus TP500LN i5     2,420,000
HP ENVY 15-j121tx* i5     2,448,000
HP Pavilion X360 15-u101ne-Core i5-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 2,449,000
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " 2,450,000
Apple MacBook Pro MC375ore 2 Duo-4 GB-320 GBore 2 Duo-4 GB-320 GBore 2 Duo-4 GB-320 GB-0.256 GB-Core 2 Duo-4 GB-320 GB-0.256 GB Apple Mac OS 13 " 2,469,000
Fujitsu LifeBook UH572-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 13 " 2,499,000
Dell INSPIRON 5537-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 2,500,000
Lenovo ThinkPad E431-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,510,000
HP Pavilion 15-n240ee فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,535,000
ASUS VivoBook F550LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,565,000
ASUS V502LX - i5 ,8GB,1TB, 2GB , Metal FHD Black DOS 15.6 " 2,595,000
Sony VAIO 14E SVF14415CL   14.0 " - 2,600,000
ASUS V502LX Core i5 8GB 1TB 4GB   15.6 " 2,600,000
ASUS K451LN-Core i7-6 GB-1T-4 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " 2,610,000
TOSHIBA Satellite S50-11J-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 2,620,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-8GB-1TB-2GB   14 " 2,650,000
ASUS Q550     2,668,000
ThinkPad E4070 i7     2,670,000
ASUS F550-Core i7-8 GB-1T-2GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 2,670,000
Sony VAIO Fit Multilip 14A SVF14N13CXB-Core i5-8 GB-500 GB ویندوز 14 " 2,700,000
Dell 5548 i7     2,700,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i7-10 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " 2,730,000
Apple MacBook Air 2015-MJVM2-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 11 " 2,740,000
نامقیمت (تومان)
VAIO SVF14423CL 2,740,000
HP Pavilion 15-p216nia-Core i7-8 GB-1000 GB 2,740,000
HP Pavilion 15-p219nia-Core i7-8 GB-1000 GB 2,740,000
Acer V15 Nitro VN7-571G-76JX Notebook-Core i7-8 GB-1000 GB 2,750,000
HP ENVY 14K113TX * i7 2,755,000
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB 2,800,000
ASUS K551LN-Core i7-8 GB-1000 GB 2,826,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532DCYW-Core i5-4 GB-500 GB 2,850,000
HP ENVY 15008ne-Core i7 2,870,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-16GB-1TB-2GB 2,870,000
HP ENVY 15-k008ne - 15 inch Laptop 2,878,000
ASUS VivoBook S551LB - i7 2,910,000
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-8GB-1TB-2GB 2,910,000
MSI GE40 2OL-Core i7-8 GB-1000 GB 2,940,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15323CX-Core i5-6 GB-750 GB 2,950,000
DELL Inspiron-7347-Core-i5-8GB-500GB-Intel-Touch 2,960,000
Lenovo Yoga 2 13-Core i5-4 GB-128 GB 2,960,000
Apple MacBook Air 2014-MD760B-Core i5-4 GB-128 GB 2,970,000
MSI GE40 2PC Dragon Eyes-Core i7-8 GB-1000 GB 2,970,000
Fujitsu UltraBook U772 i5 2,990,000
ASUS N56JN-Core i7-8 GB-750GB-2GB 3,000,000
HP ENVY 15-j118tx * i7 3,003,000
ASUS K550JK-Core i7-8 GB-1000 GB 3,010,000
Apple MacBook Air 2015-MJVE2-Core i5-4 GB-128 GB 3,045,000
Apple MacBook Air 2014-MD711B-Core i5-4 GB-128 GB 3,069,000
Fujitsu LifeBook E554-Core i5-4 GB-500 GB 3,080,000
ASUS K550JX-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB 3,080,000
ASUS Zenbook UX305FA-Intel-8 GB-256 GB 3,090,000
SONY SVF14N13CLS-Core i3-8 GB-750 GB+16 GB 3,090,000
Apple MacBook Air MD711-Core i5-4 GB-128 GB 3,100,000
Apple MacBook Air MD760-Core i5-4 GB-128 GB 3,100,000
Fujitsu LifeBook E752 3,110,000
Fujitsu Stylistic Q702-Core i5-4 GB-128 GB 3,120,000
ASUS N56JN-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 3,120,000
Apple MacBook Pro MD101-Core i5-4 GB-500 GB 3,125,000
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB-2 GB 3,125,000
ASUS N551ZU-8 GB-1000 GB-4 GB 3,130,000
Acer Iconia 6120 Touchbook-Core i5-4 GB-640 GB 3,150,000
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-16GB-1TB-2GB 3,150,000
Dell XPS L502-Core i7-8 GB-750 GB-2 GB 3,160,000
HP ENVY 15009ne-Core i7-16 GB-1 TB+8 GB-4 GB 3,160,000
ASUS ASUSPRO ADVANCED B551LG-Core i5-4 GB-1000 GB 3,160,000
ASUS N551JQ-Core i7-12 GB-1000 GB-2 GB 3,185,000
ASUS ASUSPRO ADVANCED B551LG-Core i5-6 GB-1000 GB 3,190,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15325CDB-Core i5-8 GB-1000 GB-1 GB 3,195,000
ASUS N551JK-Core i7-8 GB-1000 GB+24 GB-4 GB 3,200,000
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB+128 GB-2 GB 3,209,000
Apple MacBook Air 2014-MD712B-Core i5-4 GB-256 GB 3,210,000
Lenovo Y5070-Core i7-4 GB-1000 GB 3,210,000
MSI AE222G-Core-i3-8GB-1TB-2GB-Touch 3,215,000
Lenovo ThinkPad S440-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB 3,220,000
Apple MacBook Air MD712-Core i5-4 GB-256 GB 3,230,000
ASUS N56Jk-Core i7-8 GB-1TB-2GB 3,249,000
Fujitsu LifeBook S904 i5-8GB-1TB 3,250,000
DELL Inspiron-7347-Core-i3-4GB-500GB-Intel-Touch 3,250,000
ASUS N56JN-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB 3,289,000
ASUS VivoBook S551-Core i5-8 GB-1000 GB-4 GB 3,290,000
Sony VAIO Fit Multilip 14A SVF14N13SG-Core i3-4 GB-500 GB 3,295,000
Lenovo Y5070-Core i7-8 GB-1000 GB+8 GB-4 GB 3,350,000
ASUS G56JK-Core i7-12 GB-1000 GB-2 GB 3,365,000
Lenovo Y5070-Core i7-16 GB-1000 GB-4 GB 3,390,000
Apple MacBook Air 2015-MJVP2-Core i5-4 GB-256 GB 3,395,000
Lenovo Y5070 2015-Core i7-8 GB-1000 GB+8 GB-4 GB 3,399,000
ASUS N56JR-Core i7-8 GB-1000GB-2GB 3,400,000
ASUS N56Jk-Core i7-8 GB-1TB-4GB 3,400,000
MSI GX60 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB+128 GB-2 GB 3,420,000
Asus U38N-4 GB-500 GB-1 GB 3,420,000
APPLE MacBookAir-MJVP2-Core i5-4 GB-256 GB 3,430,000
Lenovo IdeaPad Y510p-Core i7-16 GB-1000 GB-2 GB 3,440,000
ASUS ZENBook UX38N-AMD-4 GB-500 GB 3,460,000
ASUS N550JV-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 3,470,000
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 3,475,000
Apple MacBook Air MD761-Core i5-4 GB-256 GB 3,480,000
Lenovo Y7070-Core i7-16 GB-1000 GB+8 GB-4 GB 3,480,000
Lenovo Y5070-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB 3,490,000
Apple MacBook Air 2014-MD761B-Core i5-4 GB-256 GB 3,495,000
Acer Aspire V3-772G-Core i7-16 GB-1TB-4 GB 3,500,000
Lenovo Y5070-Core i7-16 GB-1000 GB+8 GB-4 GB 3,510,000
Lenovo Y5070 2015-Core i7-16 GB-1000 GB+8 GB-4 GB 3,510,000
ASUS N550JK-Core i7-8 GB-1.5TB-4GB 3,530,000
ASUS N550JK-Core i7-8 GB-2TB-4GB 3,539,000
Sony VAIO SVF15N12SG-core i5-4GB-1TB 3,590,000
ASUS G56JK-Core i7-12 GB-1TB-4GB 3,610,000
Lenovo Y5070 - B 3,640,000
Sony VAIO Fit Multi Flip 15A SVF15N12SGB-Core i5-4 GB-1000 GB+16 GB-1 GB 3,645,000
Lenovo Y5070-Core i7-8 GB-256 GB-4 GB 3,650,000
MSI GE60 2OE-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 3,669,000
ASUS UX303LN-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 3,699,000
Lenovo Flex 3 14nch-Core i7-12 GB-1000 GB 3,700,000
ASUS UX32LN-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 3,710,000
ASUS G550JX-15 inch -Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB 3,710,000
ASUS UX303LB-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 3,720,000
Apple MacBook Air 2015-MJVG2-Core i5-4 GB-256 GB 3,745,000
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-8 GB-1000 GB+128 GB-2 GB 3,765,000
ASUS N551JX With Leap Motion-Core i7-8 GB-1500 GB+24 GB-4 GB 3,765,000
Sony VAIO Fit Multi Flip15A SVF15N15CDB-Core i5-8 GB-1000 GB+16 GB-1 GB 3,790,000
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-12 GB-1000 GB-2 GB 3,799,000
VAIO Pro 13 SVP13215PX-Core i7-8 GB-256 GB 3,850,000
Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX-Core i7-8 GB-750 GB 3,850,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532GSGB-Core i7-4 GB-1000 GB 3,850,000
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX72-Core i5-8 GB-128 GB 3,860,000
ASUS N550JK With Leap Motion-Core i7-8 GB-1TB-4GB 3,880,000
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839-Core i5-8 GB-128 GB 3,905,000
Dell Latitude E6440-Core i5-4 GB-500 GB 3,920,000
Sony VAIO Fit SVF1532SGB 3,935,000
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-16 GB-1000 GB-2 GB 3,965,000
Lenovo Yoga 2 Pro-Core i7-4 GB-128 GB 4,099,000
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-16 GB-1000 GB+128 GB-2 GB 4,190,000
Sony VAIO Fit SVF1432ACX Plus-Core i7-12 GB-1000 GB-1 GB 4,240,000
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX82-Core i5-8 GB-256 GB 4,254,000
Lenovo Y5070-Core i7-8 GB-512 GB-4 GB 4,349,000
ASUS G551JM-Core i7-16 GB-1000 GB+24 GB-4 GB 4,400,000
Fujitsu UltraBook U904 - i7 4,500,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532GXB-Core i7-8 GB-1000 GB 4,500,000
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF840-Core i5-8 GB-256 GB 4,500,000
Lenovo Yoga 3 Pro 13-Intel-8 GB-256 GB 4,510,000
ASUS G550JX-Core i7-16 GB-2000 GB-4 GB 4,530,000
ASUS G551JW-Core i7-16 GB-1000 GB 4,570,000
Lenovo Yoga 2 Pro-Core i7-8 GB-256 GB 4,580,000
Apple MacBook with Retina Display MK4M2 12 Inch-Intel-8 GB-256 GB 4,639,000
Dell Latitude E7240 4,680,000
Dell 12 XPS N556LM-Core i7-8 GB-256 GB 4,690,000
Asus Zenbook UX301LA-Core i7-8 GB-256 GB 4,690,000
Apple MacBook with Retina Display MF855 12 Inch-Intel-8 GB-256 GB 4,699,000
MK4N2 - Gold
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
پایتخت ایران کدام شهر است ؟
پاسخ : *