سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

قیمت انواع لپ تاپ روز چهارشنبه 14 مردادماه 1394

در تاریخ : 94.05.14

قیمت انواع لپ تاپ روز چهارشنبه 14 مردادماه 1394

قیمت انواع لپ تاپ روز چهارشنبه 14 مردادماه 1394

نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشمدل کارت گرافیکقیمت (تومان)
Dell Latitude core 2 Duo-2 GB-160 GB ویندوز 15.4 " GeForce 8600GT 448,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB DOS 15.6 " HD Graphics 730,000
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   740,000
LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel Dos 15.6 " HD 4000 Graphics 770,000
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   780,000
Lenovo Essential G5045 - A ویندوز 15.6 " Radeon HD 7470M 780,000
Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 785,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M230 799,000
Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " Integrated Intel 800,000
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " Integrated Intel Graphics 810,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 810,000
Lenovo Essential G505-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8210 810,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R2 810,000
HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   818,000
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 818,000
Essential B5070       820,000
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 825,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 16 "   830,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M230 830,000
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 833,000
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 838,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   838,000
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 840,000
HP 15-G020SE       840,000
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 848,000
Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 850,000
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel   15.6 " 4000 HD Graphics 860,000
HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 865,000
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   870,000
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 870,000
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB ویندوز 11 " HD Graphics 870,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   885,000
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 "   890,000
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   895,000
Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD 4000 Graphics 905,000
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB   15.6 " HD Graphics 920,000
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 929,000
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 930,000
ASUS X200MA - Celeron فاقد سیستم‌عامل 11 " HD Graphics 930,000
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   935,000
ASUS X551CA - Pentium فاقد سیستم‌عامل 15.6" HD Graphics 938,400
ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " HD Graphics 939,000
HP Pavilion 15-r246-Celeron فاقد سیستم‌عامل ... ... 940,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R2 945,000
HP Pavilion 15-r014ne-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   950,000
ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 950,000
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 955,000
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 969,000
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " Radeon HD 8210 969,000
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 970,000
MSI S12T 3M - A فاقد سیستم‌عامل 11 " Radeon HD 8210 980,000
Asus X452EP   14.0"   990,000
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 999,000
Dell Inspiron 3521 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,010,000
Lenovo Essential G500-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 1,010,000
Lenovo B5070 New       1,010,000
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 500MB 4GB       1,015,000
Lenovo Essential G5045-AMD-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,020,000
HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 1,020,000
ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 1,030,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M320 1,030,000
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8570M 1,030,000
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,040,000
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 810M 1,040,000
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,060,000
Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon R5 M235 1,065,000
Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon R5 M235 1,065,000
Acer Aspire E1-570G-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,070,000
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 11 " HD Graphics 1,080,000
ASUS X451MA-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " HD Graphics 1,080,000
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M230 1,090,000
Lenovo Essential G5070 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,090,000
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB Dos 15.6 " HD Graphics 1,090,000
Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,095,000
MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 1,095,000
DELL Inspiron 3537 - i7   15.6   1,100,000
Lenovo Essential G5070 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 1,109,000
Dell Inspiron 3521-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " RADEON HD 7670M 1,110,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,110,000
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,111,000
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,120,000
FUJITSU LIFEBOOK FMV40MRJ -Pentium-500 GB ویندوز     1,125,000
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,129,000
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD 8210 1,129,000
TOSHIBA SatelliteB10986-Celeron-2 GB-1 GB   11.6 " HD Graphics 1,150,000
Fujitsu LIFEBOOK AH40J-Pentium-4 GB-500 GB DOS 15.6 LED-backlit (1366 x 768 HD Graphics 1,150,000
HP 355 G2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,150,000
HP 355 G2-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M240 1,150,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,155,000
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M230 1,170,000
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,180,000
ProBook 355 G2       1,200,000
Lenovo Essential G500-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 1,200,000
ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 10 " Radeon HD 8180G 1,210,000
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,220,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,220,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,230,000
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,235,000
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M320 1,238,000
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,240,000
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 4000 1,240,000
Essential B5070 i3       1,240,000
HP Pavilion 15 R255       1,250,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,260,000
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,260,000
HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,262,000
HP Pavilion 15-r003ne-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 "   1,262,000
HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,270,000
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,270,000
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,270,000
HP 250 G1-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 1,270,000
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Intel HD 4400 1,272,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,279,000
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 710M 1,280,000
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk-Core i5-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 1,280,000
ASUS X552LD-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,280,000
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,280,000
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,280,000
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB   15.6 " GT 820M 1,289,000
Aspire E1 570 i3       1,290,000
NoteBook 250 G2       1,290,000
HP Pavilion 15-r003 DOS 15 " HD Graphics 1,290,000
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,295,000
Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8570M 1,299,000
Acer Aspire E5-531G-P1V0-Pentium-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 810M 1,310,000
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,310,000
ASUS X452CP - Pentium ویندوز 14.0 " Radeon HD 8530M 1,310,000
Acer Aspire E1-570 i3 ویندوز   R5 M240 1GB 1,310,000
Aspire E1 572 i3       1,310,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,319,000
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,320,000
HP 250-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 3000 1,320,000
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,330,000
Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,330,000
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 4400 1,340,000
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD graphics 4400 1,340,000
Acer Aspire E5-572G i5 DOS   GeForce 820M 1GB 1,340,000
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,345,000
ASUS X54C-Pentium-4 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Intel HD Graphics 3000 1,350,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 710M 1,350,000
Lenovo ThinkPad Edge E535-AMD-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7480M 1,350,000
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,350,000
HP Pro 6300 SFF -Core i3-3 GB-500 GB DOS 15.6 " HD Graphics 1,350,000
Lenovo B5080 i5       1,350,000
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,360,000
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 1,360,000
Acer Aspire E1 572G - i5 DOS   Radeon R7 M265 1,370,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,370,000
ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,375,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,375,000
Lenovo Thinkpad E555-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,380,000
NoteBook 250 G3 i3       1,385,000
HP Pavilion 15-r108ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD graphics 4400 1,385,000
Lenovo Essential G4045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,390,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,390,000
ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD 8530M 1,400,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 1,408,000
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G ویندوز 15.6   1,409,000
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M230 1,410,000
Lenovo Essential G50-70 ویندوز 15.6 "   1,410,000
MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 13 " Intel HD Graphics 1,415,000
HP Pavilion 15033se-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,420,000
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB   15.6 " R5 M230 1,420,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 "   1,430,000
Acer Aspire E5-571G-79SY-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,450,000
HP Pavilion 15-r031ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,450,000
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,455,000
hp probook 455 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M + HD 7420G 1,460,000
MSI CX61 i5-A ویندوز 15.6 " GeForce GT640M DDR3 1,465,000
TOSHIBA Satellite-C45-AT   14.1 " Optimus 710M 1,480,000
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4000 1,483,000
MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Geforce 820M 1,485,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 4000 1,485,000
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,495,000
MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Intel HD Graphics 1,499,000
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,499,000
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,500,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-2GB-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,500,000
Toshiba R50-Core i3-4 GB ویندوز     1,510,000
HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,510,000
ThinkPad E4070 i3       1,510,000
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,515,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R7 M265 1,515,000
HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,520,000
Inspiron 3521 i3       1,520,000
Toshiba R50 i5       1,530,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,530,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,540,000
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 710M 1,540,000
Essential B5080 i5       1,540,000
HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " ... 1,550,000
Lenovo E4070-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon R5 M235 1,559,000
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,560,000
Lenovo Essential G500s-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,570,000
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 1,580,000
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,580,000
TOSHIBA Satellite L50-123-Core i5-4 GB-750 GB ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 1,580,000
Lenovo Essential G5080-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,585,000
SVF1521BYF 320GB-Core i3-2 GB-320 GB   صفحه نمایش 15 " WXGA   1,590,000
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB   15 "   1,590,000
Toshiba R50 i3       1,610,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,610,000
HP Pavilion 15-p050   15 " Radeon 8610 1,610,000
ASUS K555LD - i5 ویندوز 15 " GT 820M 1,615,000
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB   15.6 " GeForce 820M 1,629,000
Acer Aspire E5-571G-753E-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,630,000
Lenovo ThinkPad E431-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce 710M 1,630,000
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,630,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R7 M265 1,635,000
Lenovo Flex 2-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 "   1,640,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,650,000
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 750M 1,653,000
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,660,000
HP Pavilion 15-R221       1,660,000
Dell INSPIRON 3541-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB ویندوز 15.6 "   1,665,000
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,665,000
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R7 M265 1,670,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaikull HD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,670,000
Lenovo B5400_L-Core i5   15.6" LED backlight NVIDIA GeForce 720M 1,675,000
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB   15.6 " GT 840M 1,675,000
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.4 " Geforce 820M 1,679,000
ASUS X452-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD 8530M 1,680,000
HP Pavilion 15-r222-Core i5 فاقد سیستم‌عامل ... Nvidia GeForce GT 820M 1,680,000
ASUS X555LD - i5   15 " 820M 1,690,000
ASUS TAICHI 21 ویندوز 11.6 " HD Graphics 4000 1,692,800
ASUS X555LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,700,000
HP Pavilion 15-p034ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,705,000
MSI CX61 i7 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT720M 1,705,000
MSI CX61 2PC-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,710,000
HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,710,000
ASUS X455LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,710,000
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB   15.6 " GT 840M 1,710,000
ASUS X554LD - C - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,710,000
HP R212       1,720,000
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB DOS     1,730,000
Acer Aspire V3-572G-53AH-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,730,000
HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,735,000
ASUS R510 TOUCH -Core i5-1000 GB DOS 15.6 " HD Graphics 1,735,120
HP Pavilion 15-p035ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,740,000
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,745,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 710M 1,750,000
Acer Aspire V5 640 i7   15.6   1,750,000
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,750,000
HP Pavilion 15-r224-Core i5 فاقد سیستم‌عامل ... Nvidia GeForce GT 820M 1,760,000
Lenovo E4070-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon R5 M235 1,760,000
ASUS X455LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,780,000
HP ENVY 15010ne-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,785,000
ASUS X455LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,789,000
HP Pavilion 15-p062ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,790,000
ASUS X555LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,790,000
نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشمدل کارت گرافیکقیمت (تومان)
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,790,000
ThinkPad E4070 i5       1,790,000
HP Pavilion 15-p060ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,790,000
ASUS K450LD-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,795,000
ASUS X552CL - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6" GeForce 710M 1,798,000
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,810,000
HP Pavilion 15-p133ne-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,820,000
Lenovo IdeaPad S510p-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,820,000
HP Pavilion 14010ax-AMD-4 GB-500 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " ... 1,824,000
Acer Aspire E1-472PG-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,825,000
Lenovo Essential G5070-M-Core i3-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 1,825,000
HP Pavilion 15-p111ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,830,000
HP Pavilion 15-p022ne-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,830,000
ASUS X550LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,830,000
Inspiron 3537 i5       1,840,000
ASUS X555LP-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,840,000
HP 650-Core i3-2 GB-320 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 3000 1,843,000
MSI CX61 2OC-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,845,000
ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,849,000
ASUS X552LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 1,850,000
HP Pavilion 15-p037ne-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,850,000
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,850,000
ASUS A550-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,859,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,860,000
HP 450-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD 7450M DDR3 1,860,000
HP ProBook 350 i5       1,860,000
ASUS X450LD-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,860,000
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,860,000
ASUS X555LP-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,860,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - i3 DOS   GeForce 820M 1,860,000
ASUS X550LDV i5       1,860,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,865,000
ASUS X550LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,865,000
ASUS X550L-Core i5-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,869,000
HP ProBook 450 G24S69EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,870,000
HP Pavilion X360 13004ne-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " HD Graphics 4400 1,870,000
ProBook 350 G1 i5       1,870,000
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G ویندوز 13.3 " HD Graphics 1,870,000
HP ProBook 450 G24U51EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,880,000
ASUS K555LD - i7 ویندوز 15 " GT 820M 1,880,000
LENOVO Horizon-2E-Core-i7-8GB-1TB-2GB-Touch DOS 27.0 " GT 720M 1,885,000
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,890,000
Lenovo ThinkPad Edge E440-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 1,890,000
Lenovo IdeaPad S510p Touch-Core i7-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 720M 1,895,000
HP ProBook 4540s-Core i7-8 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M DDR3 1,900,000
Dell Inspiron 15R 5537-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,900,000
Lenovo B5080 i7       1,900,000
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M 1,905,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,915,000
ASUS X455LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce 820M 1,920,000
HP ProBook 450 G24S97EA-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,935,000
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R7 M265 1,940,000
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk-Core i7-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,940,000
HP ProBook 450 G29K70EA-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,940,000
ASUS X450LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,945,000
ASUS V502LX - i7 ,8GB,1TB, 2GB , Metal FHD Black DOS 15.6 "   1,949,000
Lenovo Essential G5070-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,950,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,950,000
ASUS X550LD - i3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,950,000
HP 350 G1-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,955,000
ASUS K555LN-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,960,000
ASUS A555LD-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,965,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,970,000
Lenovo Flex 2-Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,980,000
Fujitsu LIFEBOOK AH53M-Core i7-1000 GB       1,980,000
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 1,985,000
Lenovo IdeaPad Z5075 - A ویندوز 15.6 " Radeon R7 M265 1,989,000
HP 350 G1-Core i7-4 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,990,000
Lenovo Flex 2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB ویندوز 15.6 "   1,990,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,990,000
HP ProBook 450 G17X62ES-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 1,990,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,994,000
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,995,000
Asus A555LD i5       1,999,000
ASUS X550-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,000,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,005,000
Essential B5080 i7       2,010,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i3-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,010,000
HP ProBook 4540s - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M 2,018,000
ASUS A550-Core i5-4 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " NVIDIA GeForce 820M 2,020,000
Acer Aspire V7-582PG-74508G1.02Ttii-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 750M 2,020,000
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB   15.6 " 840M 2,020,000
HP Pavilion 15-p039ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,020,000
HP Pavilion 15-p038ne-Core i7-6 GB-2 GB   15.6 " GeForce GT 840M 2,020,000
HP Pavilion-15-P113ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB   15.6 " 840M 2,020,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,030,000
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " GeForce 820M 2,030,000
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " GeForce 820M 2,030,000
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " GT 840M 2,030,000
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " GT 840M 2,030,000
Dell Vostro 5470-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 14 " GeForce GT 740M 2,040,000
HP ENVY 15007ne-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,045,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4000 2,050,000
HP ProBook 450 G17Y15ESBV-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 2,050,000
Dell Inspiron N3542 i5 1.7 1TB 8GB       2,050,000
TOSHIBA Satellite S50-136-Core i5-4 GB-750 GB-2 GB ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,060,000
Dell Vostro 5470-Core i7-4 GB-1000 GB ویندوز 14 " GeForce GT 740M 2,060,000
MSI CX61 2OC-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 720M 2,060,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaikHD-Core i7-8 GB-1000 GB   15.6 " Radeon R7 M265 2,070,000
Acer Aspire V3-572G-79WZ-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,070,000
Dell 5548 i5       2,070,000
HP ENVY 15000 -AMD Quad-Core A10-5750M 2.50GHz UP 3.5 -1000 GB DOS   HD Graphics 2,070,000
HP Pavilion 15259se-Core i7-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 2,070,000
Acer Aspire V3-571G-6602-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 630M DDR3 2,080,000
ASUS N551JQ-Core-i7-12GB-1TB+24GB-SSD-2GB   15.6 " GTX 850M 2,085,000
Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,090,000
HP Pavilion 15-p112ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,090,000
HP Pavilion 15-p115ne-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,090,000
Dell Inspiron 5447-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD R7 M265 2,100,000
ASUS K555LN-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,100,000
Pavilion 15 p115 i7       2,100,000
ASUS VivoBook V500CA       2,120,000
TOSHIBA Satellite S50-127-Core i5-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,120,000
Acer Aspire E5-571G-7206-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,129,000
Lenovo Z5170 - A - 15 inch Laptop فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,129,000
Acer V3 571G i7 2GB 8/1   15.6 " Nvidia GeForce GT 710M 2GB 2,138,000
Acer Aspire V3-572G-783F-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,140,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521GCXB-Core i3-6 GB-750 GB ویندوز 15.6 "   2,140,000
Dell Inspiron N5447 i5 1.7 500MB 4GB       2,150,000
ASUS K550L فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,155,000
Asus X550DP   15.6"   2,170,000
Lenovo IdeaPad Z510-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,170,000
MSI AP2003220-4GB-500GBntel-Pentium-4 GB DOS 20.0 " HD Graphics 2,175,000
Dell Inspiron 15R 5537-Core i7-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,178,000
ASUS K555LN-Core i7-12 GB-2000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,190,000
ASUS X450LD-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 2,190,000
SONY VAIO SVF15212CXW   اندازه 15.5   2,200,000
Toshiba L401258-Core i5-4 GB ویندوز     2,200,000
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " GT 840M 2,200,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,210,000
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,210,000
Lenovo IdeaPad Yoga 11S-Core i3-4 GB-128 GB ویندوز 11 " HD Graphics 4000 2,220,000
Lenovo Flex 2-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,220,000
Lenovo Flex 2-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,220,000
Toshiba R30-Core i5-4 GB ویندوز     2,230,000
Acer Aspire V5-573PG-74508G1Taii-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 750M 2,230,000
HP Pavilion 15-p261ne-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,230,000
MSI AE222G-Core-i5-8GB-1TB-2GB-Touch ویندوز 21.5 " GT 740M 2,240,000
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 750M 2,245,000
Fujitsu LifeBook LH532-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 620M 2,250,000
HP ENVY TouchSmart 15-j103ax   ...   2,250,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-6 GB-750 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,250,000
IdeaPad Flex2 i5       2,260,000
HP Pavilion 15-p248ne-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,260,000
ASUS K455LD-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 "   2,265,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,270,000
Toshiba Satellite C850628-Core i3-4 GB-320 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 3000 2,270,000
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,270,000
Fujitsu LifeBook AH544-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,274,000
ASUS K451LN-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,280,000
ASUS K551LN-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,280,000
SONY FIT-SVF15213-CX-Plus-Core-i3-8GB-1TB-Intel-Touch   15 " HD Graphics 4000 2,280,000
ASUS F550LC-Core-i7-8GB-1TB-2GB-Touch   15.6 " GT 820M 2,285,000
ASUS X450LC-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 720M 2,299,000
HP Pavilion 15245se-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,300,000
Lenovo ideapad Z500-B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 635M DDR3 2,300,000
Sony VAIO Fit SVF15213CXP ویندوز 15 " HD Graphics 4000 2,300,000
HP ENVY 15-j118tx * i7 DOS ... ... 2,304,000
ASUS K555LN-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " ... 2,305,000
ASUS K555LN-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,320,000
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk-Core i7-4 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,320,000
ASUS K451LB-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,320,000
ASUS K551LB-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,330,000
ASUS K451LB-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,338,000
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,340,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 2,345,000
Fujitsu Stylistic Q572       2,350,000
ASUS K555LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,350,000
Lenovo ThinkPad E550-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,410,000
Fujitsu LifeBook SH531 i7   13.3"   2,410,000
MSI CX61 i7-A ویندوز 15.6 " GeForce GT640M DDR3 2,410,000
Asus TP500LN i5       2,420,000
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB   15.6 " GTX 850M 2,420,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532CCXB-Core i3-6 GB-500 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,430,000
HP ENVY 15-j121tx* i5       2,448,000
ASUS X550 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,449,000
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 720M 2,450,000
Lenovo IdeaPad Z510-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,460,000
ASUS VivoBook F550LD-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,480,000
ASUS K551LB-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,485,000
Fujitsu LifeBook UH572-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 13 " HD Graphics 4000 2,499,000
Dell INSPIRON 5537-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " Radeon HD 8670M 2,500,000
Lenovo ThinkPad E431-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,510,000
HP Pavilion X360 15-u101ne-Core i5-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,575,000
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,580,000
ASUS VivoBook F550LD-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,590,000
ASUS V502LX - i5 ,8GB,1TB, 2GB , Metal FHD Black DOS 15.6 "   2,600,000
ASUS K451LN-Core i5-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,610,000
TOSHIBA Satellite S50-11J-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,620,000
Sony VAIO SVF1521ECXW-Core i7-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 2,650,000
Acer V5-573 i7 8/1T 4GB Touch Win8.1 ویندوز 15.6"   2,660,000
ASUS Q550       2,668,000
ThinkPad E4070 i7       2,670,000
ASUS F550CC-Core i7-6 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,670,000
Dell Vostro 5470-Core i5-4 GB-500 GB ویندوز 14 "   2,685,000
Dell 5548 i7       2,700,000
Sony VAIO Fit Multilip 14A SVF14N13CXB-Core i5-8 GB-500 GB ویندوز 14 " HD Graphics 4400 2,700,000
ASUS K551LN-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,710,000
Lenovo ThinkPad E540-Core i7-10 GB-1000 GB ویندوز 15.6 "   2,730,000
HP Pavilion 15-p216nia-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,740,000
HP Pavilion 15-p219nia-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,740,000
Apple MacBook Air 2015-MJVM2-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 11 "   2,750,000
HP ENVY 14K113TX * i7 DOS 15.6 " HD Graphics 2,755,000
Lenovo Flex 2 14-Core i7-8 GB-500 GB ویندوز 14 "   2,800,000
Lenovo Flex 2-Core i5-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,820,000
VAIO SVF14423CL       2,850,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532DCYW-Core i5-4 GB-500 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,850,000
Lenovo Flex 2-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,860,000
HP ENVY 15008ne-Core i7 اوبونتو 15.6 " GeForce GTX 850M 2,870,000
SONY FIT-SVF14425-CL-AMD-6GB-1TB-1GB-Touch   14 " 8610G 2,900,000
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-8GB-1TB-2GB   17.3 " R9 M290X 2,910,000
ASUS VivoBook S551LB - i7   15.6 " GeForce GT 740M 2,910,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-8GB-1TB-2GB   14 " GTX 850M 2,940,000
MSI GE40 2OL-Core i7-8 GB-1000 GB ویندوز 14 " GeForce GT 750M 2,940,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15323CX-Core i5-6 GB-750 GB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,950,000
Lenovo Yoga 2 13-Core i3-4 GB-500 GB ویندوز 13 " HD Graphics 4400 2,960,000
Apple MacBook Air 2014-MD760B-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 13 " HD Graphics 5000 2,970,000
Fujitsu UltraBook U772 i5   14.0   2,990,000
ASUS N56JN-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 3,000,000
Fujitsu Stylistic Q702 ویندوز 11.6 " ... 3,010,000
ASUS K550JK-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,010,000
MSI AE222G-Core-i3-8GB-1TB-2GB-Touch ویندوز 21.5 " GT 740M 3,039,000
ASUS K550JX-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,060,000
Apple MacBook Air 2014-MD711B-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 11 " HD Graphics 5000 3,069,000
Apple MacBook Air 2015-MJVE2-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 13 "   3,070,000
Fujitsu LifeBook E554-Core i5-4 GB-500 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " HD Graphics 4600 3,080,000
VAIO SVF14N13CLS       3,090,000
Sony VAIO Multi Flip SVF14N13SG ویندوز 14 " HD Graphics 4400 3,090,000
Apple MacBook Air MD711-Core i5-4 GB-128 GB Apple Mac OS 11 "   3,100,000
Apple MacBook Air MD760 Apple Mac OS 13 " Intel HD Graphics 5000 3,100,000
Fujitsu LifeBook E752 Dos 15.6 " Intel® HD Graphics 4000 3,110,000
Fujitsu Stylistic Q704 i5       3,120,000
ASUS N56JN-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 3,120,000
Apple MacBook Pro MD101-Core i5-4 GB-500 GB Apple Mac OS 13 " HD Graphics 4000 3,130,000
HP ENVY 15009ne-Core i7-16 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 3,140,000
ASUS N551Zthlon-8 GB-1000 GBthlon-8 GB-1000 GBthlon-8 GB-1000 GB-4 GB-Athlon-8 GB-1000 GB-4 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,150,000
ASUS Zenbook UX305FA-Intel-8 GB-256 GB ویندوز 13 "   3,150,000
MSI GX70 3CC Destroyer - A فاقد سیستم‌عامل 17 " R9 M290X 3,150,000
ASUS ASUSPRO ADVANCED B551LG-Core i5-6 GB-1000 GB ویندوز 15.6 " GeForce GT 840M 3,160,000
Dell XPS L502-A ویندوز 15.6 " GeForce GT540M 3,160,000
ASUS N551JK-Core i7-8 GB-1000 GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,175,000
Apple MacBook Air 2014-MD712B-Core i5-4 GB-256 GB Apple Mac OS 11 " HD Graphics 5000 3,180,000
Sony VAIO Fit 14E SVF14328SG-Core i5-4 GB-500 GB ویندوز 14 " GeForce GT 740M 3,185,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-16GB-1TB-2GB   14 " GTX 850M 3,200,000
MSI GX70 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB-2 GB فاقد سیستم‌عامل 17 "   3,220,000
Lenovo ThinkPad S440-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB ویندوز 14 " Radeon HD 8670M 3,220,000
Lenovo ThinkPad S440-Core i7-4 GB-500 GB ویندوز 14 " Radeon HD 8670M 3,220,000
Apple MacBook Air MD712-Core i5-4 GB-256 GB Apple Mac OS 11 "   3,230,000
ASUS N56Jk - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 3,249,000
Fujitsu LifeBook S904 i5   13.3"   3,250,000
ناماندازه صفحه نمایشمدل کارت گرافیکقیمت (تومان)
DELL Inspiron-7347-Core-i3-4GB-500GB-Intel-Touch 13.3 " HD Graphics 4400 3,250,000
ASUS VivoBook S551LB-Core i5-6 GB-1000 GB 15.6 " GeForce GT 740M 3,290,000
Sony VAIO Fit Multilip 14A SVF14N13SG-Core i3-4 GB-500 GB 14 " HD Graphics 4400 3,295,000
ASUS G56JK-Core i7-12 GB-1000 GB 15.6 " GeForce GTX 850M 3,335,000
ASUS G56JK-Core i7-12 GB-1000 GB-2 GB 15.6 " GeForce GTX850 3,340,000
MSI GE40 2PC Dragon Eyes-Core i7-8 GB-1000 GB 14 "   3,345,000
Lenovo Y5070 - D 15.6 "   3,350,000
ASUS N56JN-Core i7-8 GB-1000 GB 15.6 "   3,350,000
Lenovo Y5070 - B 15.6 " GeForce GTX 860M 3,390,000
ASUS N56Jk-Core i7-8 GB-1000 GB 15.6 " GeForce GTX 850M 3,390,000
Acer Aspire V3-772G-Core i7-16 GB-1000 GB 17 " GeForce GTX 760M 3,390,000
ASUS N56JR-Core i7-8 GB-1000 GB 15.6 " GeForce GTX 760M 3,400,000
Asus U38N 13.3"   3,420,000
MSI GX60 3CC Destroyer-AMD-16 GB-1000 GB-2 GB 15.6 " ... 3,420,000
APPLE MacBookAir-MJVP2-Core i5-4 GB 11 " HD Graphics 6000 3,430,000
Apple MacBook Air 2015-MJVP2-Core i5-4 GB-256 GB 11 "   3,445,000
ASUS N550JK-Core i7-8 GB-1500 GB 15.6 " GeForce GTX 850M 3,448,000
ASUS N550JV-Core i7-8 GB-1000 GB 15.6 " GeForce GT 750M 3,470,000
Lenovo Y5070-Core i7-16 GB-1000 GB-4 GB 15.6 "   3,470,000
MSI GE60 2PC Apache-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB 15.6 " GeForce GTX 850M GDDR5 3,475,000
Apple MacBook Air MD761-Core i5-4 GB-256 GB 13 "   3,480,000
IdeaPad Y5070 i7     3,490,000
Apple MacBook Air 2014-MD761B-Core i5-4 GB-256 GB 13 " HD Graphics 5000 3,519,000
ASUS N550JK-Core i7-8 GB-2000 GB 15.6 "   3,569,000
Sony VAIO SVF15N12SG 15.5 " ... 3,590,000
Lenovo Y5070-Core i7-8 GB-1000 GB-4 GB 15.6 "   3,600,000
Lenovo Y5070 - C 15.6 "   3,645,000
Sony VAIO Fit Multi Flip 15A SVF15N12SGB-Core i5-4 GB-1000 GB 15.6 " GeForce GT 740M 3,645,000
Lenovo Y5070 2015-Core i7-16 GB-1000 GB 15.6 "   3,650,000
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *