سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 6 تیرماه 1394

در تاریخ : 94.04.06

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 6 تیرماه 1394

قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 6 تیرماه 1394

نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
Lenovo Essential G5045 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 830,000
Lenovo Ideapad G5030 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 830,000
Lenovo Ideapad S2030 - A فاقد سیستم‌عامل 11 " 850,000
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 850,000
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 859,000
Lenovo B5070 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 860,000
Lenovo B5070 - Pentium فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 860,000
ASUS X553MA - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 860,000
Lenovo Essential G5045 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 865,000
Lenovo Ideapad E1030 - A فاقد سیستم‌عامل 10 " 868,000
Acer Aspire E1-510 NEW     870,000
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 875,000
Lenovo Essential G505 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 875,000
Lenovo Ideapad G5030 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 875,000
Lenovo Essential G5070 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 880,000
Lenovo Essential G5030 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 880,000
Lenovo Ideapad G5030 - B DOS 15.6 " 885,000
Lenovo Essential G5070 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 890,000
Lenovo Essential G5070 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 890,000
HP Pavilion 15-r005ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 890,000
Lenovo Essential G5045 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 899,000
HP Pavilion 15-r002se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 899,000
HP Pavilion 15-r012ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 900,000
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel   15.6 " 915,000
HP Pavilion 15-r104ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 915,000
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GB-Intel   15.6 " 920,000
Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 929,000
Lenovo B5070 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 935,000
ASUS EeeBook X205TA ویندوز 11 " 949,000
ASUS X553MA - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 950,000
ASUS X551MA - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 950,000
HP 250 G3 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 955,000
HP Pavilion 15-r014ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 955,000
ASUS X551CA - Pentium فاقد سیستم‌عامل 15.6" 960,000
Dell INSPIRON 3541 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 969,000
ASUS X453MA فاقد سیستم‌عامل 14 " 975,000
MSI S12T 3M - A فاقد سیستم‌عامل 11 " 980,000
Dell INSPIRON 3542 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 985,000
Lenovo Essential G5030 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 990,000
ASUS X551CA - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 999,000
HP Pavilion 15-D024SE ویندوز 15.6 " 999,000
Lenovo Essential G500 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,010,000
HP Pavilion 15-r115ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,010,000
HP Pavilion 15-r113ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,015,000
Lenovo Ideapad G5030 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,020,000
ASUS X200MA - Celeron فاقد سیستم‌عامل 11 " 1,020,000
Lenovo B5070 New     1,030,000
HP Pavilion 15-r114ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,030,000
Lenovo Essential G5045 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,030,000
HP Pavilion 15-d027ee فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,035,000
Acer Chromebook 11 C720 - A کروم 11 " 1,049,000
Lenovo Essential G5045 - A ویندوز 15.6 " 1,050,000
MSI CR430 - B ویندوز 14 " 1,059,000
Lenovo E4070 - D فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,065,000
HP Pavilion 15-g024ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,070,000
Lenovo E4070 - E فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,075,000
ASUS X451MA - A فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,080,000
HP Pavilion 15-n264se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,080,000
Acer Chromebook 13 CB5-311 - B کروم 13 " 1,099,000
MSI CR61E - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,099,000
DELL Inspiron 3537 - i7   15.6 1,100,000
ASUS X200MA - A فاقد سیستم‌عامل 11 " 1,100,000
Acer Aspire E5-511G-P48Q فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,120,000
Acer Aspire E5-511G-P2BJ فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,125,000
Lenovo Essential G5070 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,138,000
Lenovo B5070 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,139,000
Lenovo Essential G5080 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,145,000
MSI CR61 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,149,000
Lenovo B5030 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,170,000
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,180,000
Lenovo Essential G5045 - G فاقد سیستم‌عامل 16 " 1,189,000
MSI S12T 3M - B فاقد سیستم‌عامل 11 " 1,194,000
Lenovo Essential G5080 - C ویندوز 15.6 " 1,199,000
Acer Chromebook 11 C720P - A کروم 11 " 1,199,000
TOSHIBA Satellite-NB10-A986   11.6 " 1,200,000
Lenovo Essential G500 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,200,000
HP 355 G2 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,200,000
HP 355 G2 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,200,000
Lenovo ThinkPad Edge E531 - I فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,210,000
Lenovo Essential G5080 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,220,000
Acer Aspire E5-571-35LC فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,230,000
ASUS F102 فاقد سیستم‌عامل 10 " 1,230,000
MSI CX61 2OC - B فاقد سیستم‌عامل 15.6" 1,230,000
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK ویندوز 15.6 " 1,240,000
Lenovo B5070 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,240,000
Acer Chromebook 13 CB5-311 - A کروم 13 " 1,249,000
Lenovo Essential G505 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,260,000
HP Pavilion 15-r003 DOS 15 " 1,260,000
HP Pavilion 15-r044ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,260,000
TOSHIBA Satellite-C55-B1179 Dos 15.6 " 1,280,000
Lenovo B5070 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,280,000
HP 250 G1 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,280,000
Acer Aspire E1 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,290,000
HP 250 G2 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,290,000
Lenovo B5070 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,295,000
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,295,000
ASUS X552CL - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,300,000
ASUS X552MD - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,300,000
Lenovo E5070 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,309,000
Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,310,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,310,000
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,315,000
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB   15.6 " 1,320,000
HP Pavilion 15-G012     1,320,000
Acer Aspire E5-571G-35LJ فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,329,000
HP 250 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,330,000
MSI CR61-P     1,330,000
HP Pavilion 15-r106ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
HP Pavilion 15-r108ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
HP Pavilion 15-r100ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
HP Pavilion 15-r118ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,340,000
MSI CX41 - A ویندوز 14 " 1,344,000
HP Pavilion 15 R255     1,349,000
Lenovo ThinkPad Edge E535 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Dell Inspiron 3521 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Lenovo ThinkPad Edge E531 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
ASUS X54C-B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,350,000
Lenovo Essential G5070 - R فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,360,000
ASUS X452CP - i3 ویندوز 14.0 " 1,370,000
Lenovo Essential G510 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,372,000
ASUS X452LD - A فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,375,000
Lenovo Thinkpad E555 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,380,000
HP Pavilion 15-g005AX فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,385,000
HP Pavilion 15-r138ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,385,000
Acer Aspire E5-571G-37CW فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,389,000
Acer Aspire E5-571-4030U4G50MNKKI ویندوز 15.6 " 1,395,000
Lenovo Essential G5080 - D ویندوز 15.6 " 1,399,000
ASUS X554LD - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
Dell INSPIRON 3541 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
Acer Aspire E5-571G-331A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
ASUS X452 - B فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,400,000
ASUS X552LD - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,400,000
HP PAVILION 15-d053se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,405,000
HP PAVILION 15-d054se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,405,000
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G ویندوز 15.6 1,409,000
Lenovo Essential G50-70 ویندوز 15.6 " 1,410,000
Lenovo ThinkPad E540 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,410,000
MSI S30 - A فاقد سیستم‌عامل 13 " 1,419,000
HP Pavilion 15-d033se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,420,000
Dell INSPIRON 3542 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,430,000
HP Pavilion 15-p100ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,440,000
HP Pavilion 15-p029ne Dos 15.6 " 1,445,000
MSI CX61 i5-B ویندوز 15.6 " 1,445,000
HP Pavilion 15-p028ne Dos 15.6 " 1,445,000
HP Pavilion 15-p027ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,445,000
Lenovo Essential G5045 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,448,000
HP Pavilion 15-r031ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,450,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,450,000
hp probook 455 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,460,000
HP Pavilion 15-p122ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,469,000
Lenovo B5080 i5     1,470,000
Lenovo ThinkPad E540 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,478,000
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,480,000
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk ویندوز 15.6 " 1,483,000
MSI CX61 2PC - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,485,000
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,490,000
HP ProBook 455 G1 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,495,000
Lenovo ThinkPad E540 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,495,000
MSI CX61 2PC - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
MSI CR61 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,499,000
Lenovo ThinkPad Edge E531 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,500,000
ASUS X552CL - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,510,000
Acer Aspire E5-571G-58D9 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,510,000
Acer Aspire E5-571G-57E3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,519,000
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB   15.6 " 1,520,000
Dell Inspiron 3521-A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Acer Aspire E5-571G-79SY فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB   15 " 1,530,000
Lenovo IdeaPad S510p - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,530,000
Toshiba R50 ویندوز   1,530,000
Lenovo IdeaPad S510p - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,540,000
MSI CX61 2PC - A ویندوز 15.6 " 1,540,000
HP Pavilion 15-n260se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,550,000
Lenovo Essential G5080 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,560,000
HP Pavilion 15-n236se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,560,000
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,570,000
Lenovo Essential G500s - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,570,000
HP Pavilion 15-p050   15 " 1,570,000
ASUS X555LP - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,580,000
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,590,000
Lenovo Essential G5080 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,599,000
TOSHIBA Satellite L50-B-123 ویندوز 15.6 " 1,600,000
HP Pavilion 15-r112ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,620,000
HP Pavilion 15-r111ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,620,000
Lenovo ThinkPad E431 - B فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,630,000
Toshiba R50 i3     1,630,000
Lenovo Essential G505 - C ویندوز 15.6 " 1,630,000
Lenovo Flex 2 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,640,000
SVF1521BYF 320GB   صفحه نمایش 15 " WXGA 1,650,000
Lenovo Essential G5070 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,660,000
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,670,000
Lenovo B5400_L   15.6" LED backlight 1,675,000
ASUS X452 - A فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,680,000
Acer Aspire V3-572G-53AH فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,680,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,680,000
Lenovo ThinkPad E540 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,680,000
MSI CX61 2OC - G ویندوز 15.6 " 1,694,000
HP Pavilion 15-R221     1,695,000
HP Pavilion 15-r021 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,699,000
HP R212     1,700,000
HP Pavilion 15-r020 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,710,000
MSI CX61 2PC - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,710,000
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,719,000
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,720,000
ASUS X555LD - i5   15 " 1,720,000
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,720,000
Toshiba R50 i5     1,730,000
Lenovo E4070 - C فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,730,000
HP Pavilion 15-p034ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,730,000
ASUS K555LD - i5 ویندوز 15 " 1,730,000
Acer Aspire E5-571G-753E فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,739,000
Lenovo Essential G5070 - P فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,750,000
Lenovo E4070 - B فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,750,000
ASUS X552CL - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6" 1,750,000
HP Pavilion P105 DOS   1,750,000
HP Pavilion 15-r213ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,760,000
Dell INSPIRON 3542 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,770,000
VAIO SVF1521BYF+     1,770,000
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD ویندوز 15.6 " 1,785,000
ASUS K450LD - A فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,795,000
HP Pavilion 15-p133ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,799,000
Dell INSPIRON 3542 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,810,000
SVF1521BYF Plus 500GB   صفحه نمایش 15 " WXGA 1,820,000
Lenovo Essential G5070 - M فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,825,000
Lenovo IdeaPad Z4070 - C ویندوز 14 " 1,830,000
MSI CX61 i5-A ویندوز 15.6 " 1,830,000
HP Pavilion 15-n240ee فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,830,000
HP Pavilion 15-n240se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,830,000
HP Pavilion 15-n241se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,830,000
HP Pavilion 15-p062ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,830,000
HP Pavilion 15-n242se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,830,000
HP Pavilion 15-p108ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,840,000
ASUS X552CL - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,849,000
MSI CX61 2OC - I فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,849,000
ASUS X552LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,850,000
ASUS A550 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,850,000
HP Pavilion 15-p037ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,850,000
ASUS X555LD - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,860,000
ASUS X555LP - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,860,000
ASUS X550LD - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,860,000
ASUS X550 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,865,000
HP Pavilion X360 13-a004ne ویندوز 13 " 1,869,000
Acer Aspire E1-472PG فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,869,000
HP Pavilion 15-p111ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,870,000
HP 350 G1 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,870,000
ASUS X550LD - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,870,000
Fujitsu LifeBook AH544 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " 1,870,000
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus   15 " 1,870,000
HP ProBook 350 i5     1,870,000
Lenovo E4070 - A فاقد سیستم‌عامل 14 " 1,870,000
نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشمدل کارت گرافیکقیمت (تومان)
ASUS K555LD - i7 ویندوز 15 " GT 820M 1,880,000
HP Pavilion 15-p022ne   15.6 " GeForce GT 840M 1,880,000
Lenovo IdeaPad S510p - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,895,000
Lenovo ThinkPad Edge E440 - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 1,895,000
ASUS X550L - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,899,000
HP Pavilion 15-p109ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,899,000
Lenovo IdeaPad S510p Touch - A ویندوز 15.6 " GeForce GT 720M 1,899,000
HP Pavilion 15-p110ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,900,000
Dell Inspiron 15R 5537 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8670M 1,900,000
HP ProBook 4540s - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M DDR3 1,900,000
HP Pavilion 15-p060ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,910,000
Lenovo B5080 i7       1,920,000
Fujitsu LifeBook AH544 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,925,000
Lenovo B5080 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,929,000
HP Pavilion 15-p036ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 1,930,000
Lenovo ThinkPad Edge E440 - B فاقد سیستم‌عامل 14 "   1,930,000
HP Pavilion 15-p035ne   15.6 " GeForce GT 840M 1,930,000
Lenovo IdeaPad Z5070 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,930,000
HP ProBook 450 G2 - J4S97EA فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,935,000
ASUS X450LD - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,945,000
Lenovo Essential G5070 - N فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,945,000
HP 450-A فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD 7450M DDR3 1,945,000
Fujitsu LifeBook AH544 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 1,949,000
Lenovo IdeaPad Z5070 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 1,949,000
ASUS X450LD - B فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 1,949,000
SVF1521BYF Plus 750GB   صفحه نمایش 15 " WXGA   1,950,000
ASUS X550LD - i3 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,950,000
HP 350 G1 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 7650M 1,960,000
ASUS X550LDV i5       1,960,000
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,960,000
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,970,000
HP ProBook 450 G2 - J4U51EA فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R5 M255 1,970,000
Lenovo IdeaPad Z5070 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,970,000
Sony VAIO SVF14213SG ویندوز 14 " Intel HD Graphics 4000 1,980,000
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 1,990,000
Lenovo Flex 2 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,990,000
HP ProBook 450 G1 - F7X62ES فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 1,990,000
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS ویندوز 14 " HD Graphics 1,990,000
Lenovo Essential G5080 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,999,000
Lenovo IdeaPad Z5075 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   1,999,000
ASUS X555LD - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 2,000,000
ASUS X550 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,000,000
ASUS A555LD - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,010,000
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB ویندوز 15 " HD Graphics 4000 2,020,000
ASUS A550 - B ویندوز 15.6 " NVIDIA GeForce 820M 2,020,000
Lenovo IdeaPad Z5070 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,030,000
MSI CX61 2PC - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,035,000
HP Pavilion 15-p039ne   15.6 " GeForce GT 840M 2,040,000
ASUS K555LN - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,040,000
Lenovo IdeaPad Z510 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,045,000
HP Pavilion 15-p038ne   15.6 " GeForce GT 840M 2,050,000
Lenovo IdeaPad Z5075 - A ویندوز 15.6 " Radeon R7 M265 2,050,000
HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES-ABV فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon HD 8750M 2,050,000
Dell Vostro 5470 - B ویندوز 14 " GeForce GT 740M 2,060,000
HP ENVY 15-k007ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,060,000
HP Pavilion 15-n259se ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 2,065,000
Fujitsu LifeBook AH544 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,070,000
Acer Aspire V3-571G-6602 DOS 15.6 " GeForce GT 630M DDR3 2,080,000
TOSHIBA Satellite S50-B-136 ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,080,000
ASUS K550L فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,080,000
MSI CX61 2PC - E فاقد سیستم‌عامل 15.4 " Geforce 820M 2,085,000
Lenovo IdeaPad Z4070 - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,085,000
Lenovo Essential G505 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,090,000
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " Radeon R7 M265 2,095,000
Dell Inspiron 5447 - A فاقد سیستم‌عامل 14 " Radeon HD R7 M265 2,100,000
HP Pavilion 15-p115ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,100,000
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " GeForce 820M 2,110,000
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB   15.6 " GeForce 820M 2,110,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD   15.6 " Radeon R7 M265 2,115,000
Dell 5548 i5       2,120,000
Acer Aspire V5 640 i7   15.6   2,120,000
Acer Aspire E5-571G-7206 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,129,000
ASUS K551LN - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,130,000
ASUS X455LD - B فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce 820M 2,130,000
ASUS VivoBook V500CA       2,130,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1521GCXB ویندوز 15.6 "   2,140,000
SVF1521BYF Plus 1000GB   صفحه نمایش 15 " WXGA   2,140,000
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,145,000
ASUS K555LD - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 2,150,000
TOSHIBA Satellite S50-B-127 ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,160,000
ASUS K555LN - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,160,000
Dell INSPIRON 5537 - A ویندوز 15.6 " Radeon HD 8670M 2,160,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX ویندوز 15.6 " HD Graphics 4000 2,180,000
HP Pavilion 15-p112ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,190,000
Acer Aspire V3-572G-73MC فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,199,000
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " GT 840M 2,199,000
Acer Aspire V3-572G-783F فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,199,000
Fujitsu LifeBook SH531 i7   13.3"   2,199,000
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB   15.6 " GT 840M 2,200,000
MSI AP200-G3220-4GB-500GB-Intel DOS 20.0 " HD Graphics 2,210,000
Toshiba L40-B1258 ویندوز     2,220,000
Acer Aspire V5-573PG-74508G1Taii ویندوز 15.6 " GeForce GT 750M 2,220,000
HP Pavilion 15-p040ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,220,000
ASUS X455LD - i5 فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 2,225,000
Lenovo Flex 2 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,230,000
ASUS K555LN - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,230,000
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 750M 2,245,000
Dell Vostro 5470 - C ویندوز 14 " GeForce GT 740M 2,250,000
ASUS X450LD - C فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 2,250,000
Fujitsu LifeBook AH544 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,250,000
Lenovo IdeaPad Yoga 11S - A ویندوز 11 " HD Graphics 4000 2,250,000
Acer Aspire V3-572G-74c9 ویندوز 15.6 " GeForce GT 840M 2,250,000
Lenovo Flex 2 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,260,000
ASUS X455LD - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 820M 2,265,000
Lenovo ThinkPad Edge E531 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,270,000
HP Probook 350 G1-i7   صفحه نمایش 15.6 "   2,275,000
ASUS K455LD - A فاقد سیستم‌عامل 14 "   2,280,000
Sony VAIO Fit SVF15213CXP ویندوز 15 " HD Graphics 4000 2,280,000
ASUS K451LN - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,280,000
ASUS X450LC - B فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 720M 2,299,000
Lenovo IdeaPad Z5070 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,299,000
HP Pavilion 15-n245se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,300,000
Lenovo ideapad Z500-B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 635M DDR3 2,300,000
ASUS X555LP - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,300,000
SONY VAIO SVF15212CXW   اندازه 15.5   2,300,000
Toshiba Satellite C850-A628 ویندوز 15.6 " HD Graphics 3000 2,320,000
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,320,000
Lenovo IdeaPad Z5070 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,325,000
ASUS K451LB - B فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,330,000
ASUS K451LB - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,330,000
ASUS K551LB - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,330,000
Sony VAIO SVF15216SFW ویندوز 15 " HD Graphics 4000 2,340,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 2,345,000
Lenovo ThinkPad E540 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,350,000
MSI AE222G-Core-i5-8GB-1TB-2GB-Touch ویندوز 21.5 " GT 740M 2,350,000
Fujitsu Stylistic Q572       2,350,000
Sony Vaio SVE14115FLP ویندوز 14.1 " HD Graphics 3000 2,350,000
Lenovo ThinkPad E540 - F فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,350,000
Lenovo IdeaPad Z510 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,355,000
HP Pavilion 15-n247se فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,390,000
HP Pavilion 15-n246ee فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,390,000
Fujitsu LifeBook LH532 - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 620M 2,390,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532CCBX ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,394,000
MSI CX61 2PC - I فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 820M 2,399,000
MSI CX61 i7 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT720M 2,399,000
Acer V3 571G i7 2GB 8/1   15.6 " Nvidia GeForce GT 710M 2GB 2,400,000
Lenovo Flex 2 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 840M 2,400,000
MSI CX61 i7 ویندوز 15.6" GeForce GT640M DDR3 2,410,000
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB   15.6 " GTX 850M 2,420,000
Lenovo ThinkPad E550 - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,429,000
ASUS Book Flip TP500LN       2,430,000
ASUS X550 - G فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,449,000
Sony VAIO Fit Multi-flip 11 SVF11N13CG ویندوز 11.6 " HD Graphics 2,480,000
ASUS VivoBook F550LD - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,480,000
ASUS K551LB - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 740M 2,485,000
Lenovo ThinkPad E431 - A فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 740M 2,510,000
ASUS K555LN - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,520,000
Toshiba R30 ویندوز     2,530,000
MSI CX61 2PC - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,545,000
ASUS K555LD - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,549,000
ASUS VivoBook F550LD فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 820M 2,565,000
Sony VAIO 14E SVF14415CL   14.0 " -   2,570,000
TOSHIBA Satellite S50-B-11J ویندوز 15.6 " Radeon R7 M260 2,590,000
HP Pavilion X360 15-u101ne ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,599,000
Sony VAIO SVT11213CGW ویندوز 11.6 " Intel HD Graphics 2,600,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG ویندوز 15.6 " HD Graphics 4000 2,620,000
ASUS K451LN - B فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,628,000
Fujitsu LifeBook UH572 - A فاقد سیستم‌عامل 13 " HD Graphics 4000 2,650,000
Acer V5-573 i7 8/1T 4GB Touch Win8.1 ویندوز 15.6"   2,660,000
Lenovo IdeaPad Z4070 - B فاقد سیستم‌عامل 14 " GeForce GT 840M 2,670,000
ASUS F550CC - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GT 720M 2,670,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532DCYW ویندوز 15.6 " HD Graphics 4400 2,680,000
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13CXB ویندوز 14 " HD Graphics 4400 2,700,000
ASUS K551LN - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 2,710,000
Dell 5548 i7       2,720,000
MSI AE222G-Core-i3-8GB-1TB-2GB-Touch ویندوز 21.5 " GT 740M 2,740,000
ASUS Q550       2,780,000
Lenovo Flex 2 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,799,000
Lenovo Flex 2 14 - A ویندوز 14 "   2,800,000
SONY VAIO SVF15218SFb   اندازه 15.5   2,820,000
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SG ویندوز 14 " GeForce GT 740M 2,830,000
Lenovo Flex 2 - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,840,000
Sony VAIO SVF15218SG ویندوز 15.5 " NVIDIA GeForce GT 740M 2,850,000
Apple MacBook Air 2015 - MJVM2 Apple Mac OS 13 "   2,865,000
VAIO SVF14425CLB       2,920,000
Sony VAIO Fit SVF15328SAB ویندوز 15 " GeForce GT735M 2,920,000
MSI GX70 3CC Destroyer - A ویندوز 17 " R9 M290X 2,940,000
ASUS VivoBook S551LB - i7   15.6 " GeForce GT 740M 2,940,000
ASUS K550JK - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   2,990,000
Apple MacBook Air 2014 - MD760B Apple Mac OS 13 " HD Graphics 5000 2,990,000
Fujitsu UltraBook U772 i5   14.0   2,990,000
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-8GB-1TB-2GB   17.3 " R9 M290X 2,995,000
Fujitsu Stylistic Q702 ویندوز 11.6 " ... 3,010,000
ASUS N56JN - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 3,020,000
Sony VAIO SVS13122CXP ویندوز 13 " HD Graphics 4000 3,050,000
Sony VAIO Fit SVF14326 ویندوز 14 " GeForce GT740M 3,050,000
Apple MacBook Air 2014 - MD711B Apple Mac OS 11 " HD Graphics 5000 3,069,000
VAIO SVF14N13CLS       3,090,000
Sony VAIO Fit SVF1532AGX ویندوز 15 " GeForce GT735M 3,090,000
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X Touch ویندوز 14 " GeForce GT 740M 3,100,000
Apple MacBook Air MD760 Apple Mac OS 13 " Intel HD Graphics 5000 3,100,000
Sony VAIO Multi Flip SVF14N13SG ویندوز 14 " HD Graphics 4400 3,100,000
Apple MacBook Air MD711 Apple Mac OS 11 "   3,100,000
ASUS N56JN - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce 840M 3,120,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15328SG ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 3,120,000
Dell XPS L502-A ویندوز 15.6 " GeForce GT540M 3,160,000
ASUS ASUSPRO ADVANCED B551LG - A ویندوز 15.6 " GeForce GT 840M 3,160,000
HP ENVY 15-k008ne اوبونتو 15.6 " GeForce GTX 850M 3,160,000
HP ENVY 15-k009ne فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 3,170,000
Apple MacBook Air 2015 - MJVE2 Apple Mac OS 13 "   3,170,000
Sony VAIO Fit 14E SVF14328SG ویندوز 14 " GeForce GT 740M 3,190,000
Lenovo Yoga 2 13 - A ویندوز 13 " HD Graphics 4400 3,200,000
Lenovo ThinkPad S440 - A ویندوز 14 " Radeon HD 8670M 3,220,000
Apple MacBook Pro MD101 Apple Mac OS 13 " HD Graphics 4000 3,225,000
ASUS N551JK - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,230,000
ASUS N56Jk - i5 فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 3,249,000
ASUS Zenbook UX305FA - A ویندوز 13 "   3,250,000
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13SG ویندوز 14 " HD Graphics 4400 3,280,000
ASUS N551JK - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,285,000
ASUS VivoBook S551LB - A ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 3,290,000
Dell XPS 13 - 0580 ویندوز 13.3 " HD Graphics 4000 3,300,000
Sony VAIO Fit multi-flip 14A SVF14N12SGB ویندوز 14 " HD graphics 4400 3,300,000
Acer Aspire V3-772G ویندوز 17 " GeForce GTX 760M 3,330,000
Apple MacBook Air MD712 Apple Mac OS 11 "   3,340,000
Acer Aspire V3-772G-747a8G75Makk ویندوز 17 " GeForce GT 750M 3,345,000
MSI GE40 2PC Dragon Eyes - A فاقد سیستم‌عامل 14 "   3,349,000
ASUS N550JK فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 3,350,000
ASUS G56JK - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX850 3,355,000
Apple MacBook Air 2014 - MD712B Apple Mac OS 11 " HD Graphics 5000 3,365,000
SONY VAIO SVF15215CLW       3,390,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15325CDB ویندوز 15 " GeForce GT735M 3,390,000
ASUS N56Jk - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 3,390,000
Acer Aspire V3-772G-4702MQ16GB1TBNVD ویندوز 17 " GeForce GT 750M 3,399,000
ASUS N56JR - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 760M 3,400,000
MSI GE40 2OL - A ویندوز 14 " GeForce GT 750M 3,410,000
MSI GX60 3CC Destroyer فاقد سیستم‌عامل 15.6 " ... 3,420,000
Lenovo Y5070 - D ویندوز 15.6 "   3,440,000
Sony VAIO Fit SVF14326 Plus ویندوز 14 " GeForce GT740M 3,450,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-8GB-1TB-2GB   14 " GTX 850M 3,470,000
MSI GE60 2PC Apache - A ویندوز 15.6 " GeForce GTX 850M GDDR5 3,475,000
Lenovo Y5070 - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 860M 3,490,000
Lenovo Y5070 - E فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,499,000
VAIO Pro 13 SVP13212SFB   اندازه 13.3 "   3,500,000
Fujitsu LifeBook S904 i5   13.3"   3,500,000
APPLE MacBookAir-MJVP2   11 " HD Graphics 6000 3,550,000
ASUS G56JK - B فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M 3,570,000
ASUS N551Z فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,570,000
Apple MacBook Air 2015 - MJVP2 Apple Mac OS 11 "   3,575,000
Sony VAIO SVF15N12SG ویندوز 15.5 " ... 3,580,000
ASUS N550JK - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,580,000
Lenovo Y40       3,599,000
Sony VAIO Fit 15A SVF15N12SGB ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 3,600,000
Apple MacBook Air MD761 Apple Mac OS 13 "   3,610,000
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N15CDS فاقد سیستم‌عامل 14 " HD graphics 4400 3,644,000
Lenovo Y5070 - C فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,645,000
Apple MacBook Air 2014 - MD761B Apple Mac OS 13 " HD Graphics 5000 3,649,000
Lenovo Y5070 - H فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,649,000
ASUS UX303LN - A ویندوز 13 " GeForce GT 840M 3,650,000
Asus U38N   13.3"   3,690,000
Sony VAIO SVF1432SSG ویندوز 14 " ... 3,700,000
<
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نامسیستم عاملاندازه صفحه نمایشمدل کارت گرافیکقیمت (تومان)
Lenovo ThinkPad T440s - A ویندوز 14 " HD Graphics 4400 3,710,000
ASUS UX32LN - A ویندوز 13 " GeForce GT 840M 3,710,000
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-16GB-1TB-2GB   14 " GTX 850M 3,710,000
Lenovo ThinkPad T440 - A ویندوز 14 " HD Graphics 4400 3,710,000
MSI GE60 2OE - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 "   3,749,000
ASUS UX303LB - A ویندوز 13 "   3,799,000
Sony VAIO Fit 15A SVF15N15CDB ویندوز 15.6 "   3,800,000
VAIO SVF15N15CD   اندازه 15.5 "   3,800,000
Sony VAIO Fit SVF1432RSG ویندوز 14 " GeForce GT740M 3,800,000
Sony VAIO SVT14127CGS ویندوز 14 " HD Graphics 4000 3,800,000
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX72 Apple Mac OS 13 " Intel Iris Graphics 3,849,000
Apple MacBook Air 2015 - MJVG2 Apple Mac OS 13 "   3,850,000
Sony VAIO SVF14N16SG   14 " -   3,850,000
VAIO Pro 13 SVP13215PX ویندوز 13 " HD Graphics 4400 3,850,000
Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX ویندوز 14 " GeForce GT 740M 3,880,000
Lenovo Y5070 2015 - A ویندوز 15.6 "   3,889,000
Sony VAIO SVF1532GSG ویندوز 15.5 " ... 3,890,000
Sony VAIO Fit SVF1532SGB ویندوز 15 " GeForce GT740M 3,935,000
Sony VAIO Fit Multi flip 14A SVF14N16SG ویندوز 14 " HD graphics 4400 3,944,000
Sony VAIO Fit SVF1432ACX Plus ویندوز 14 " GeForce GT740M 3,950,000
Sony VAIO Fit 15 SVF15A16CXB ویندوز 15.6 " HD Graphics 4000 3,990,000
Sony VAIO SVF1432SG Plus ویندوز 14 " GeForce GT740M 3,990,000
VAIO SVF1532LSG       4,000,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532BGXB ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 4,050,000
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839 Apple Mac OS 13 "   4,065,000
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX82 Apple Mac OS 13 "   4,080,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX ویندوز 15.6 " GeForce GT 740M 4,090,000
Sony Vaio Ultrabook SVT13127CGS ویندوز 13 " HD Graphics 4000 4,140,000
Dell XPS 13 - 0592 ویندوز 13.3 " HD Graphics 4400 4,150,000
Sony VAIO SVJ20215CVB ویندوز 20 " Intel HD Graphics 4400 4,180,000
Lenovo Yoga 2 Pro - B ویندوز 13 "   4,190,000
MSI GE60 2PC Apache - D فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 850M GDDR5 4,240,000
Sony VAIO Pro Ultrabook SVP13213SA ویندوز 13.3 " HD 4400 4,270,000
Lenovo Yoga 2 Pro - C ویندوز 13 "   4,290,000
Sony VAIO Fit SVF1532SGB Plus ویندوز 15 " GeForce GT740M 4,400,000
Lenovo ThinkPad Yoga S1 - A ویندوز 12 " HD Graphics 4400 4,440,000
ASUS G551JM - A فاقد سیستم‌عامل 15.6 " GeForce GTX 860M 4,489,000
Sony VAIO Fit 15E SVF1532GXB ویندوز 15.6 "   4,500,000
Fujitsu UltraBook U904 - i7   14.0   4,500,000
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *