ورود به سایت

 

دانلود رایگان سریال رقص روی شیشه فصل اول

دانلود مسابقه رالی ایرانی 2

دانلود رایگان سریال احضار

جایگاه فرهنگ در توسعه و پیشرفت کشور

در تاریخ : 93.12.17

به گزارش ساعت24، فرهنگ پویا زمانی پدیدار و شکوفا می شود که در زنجیره کلان به نیازهای بشری توجه نماید. چنین فرهنگی باید توانمندی لازم را برای ایجاد بستر تحول در سایر بخش ها یعنی توسعه اجتماعی، علمی، سیاسی و اقتصادی و غیر آن به نحو شایسته داشته باشد و نظامی جامع را فراهم کند.با توجه به آن چه گفته شد، فرهنگ برای تداوم حیات خود نیازمند حرکت و سرعت می باشد. به عبارتی فرهنگ ها ضمن تعامل با یکدیگر باید زایش داشته باشد تا بتواند همیشه زنده بماند. اما نتیجه تعامل با فرهنگ ها بالاخص با نظر به پدیده جهانی شدن، موجب تغییر و تحول در ارزش ها و هنجاری های فرهنگی کشورها خواهد شد و چنانچه فرهنگ پویایی لازم را نداشته باشد سبب در معرض خطر قرار گرفتن و نابودی هویت ملی و فرهنگی کشور در جریان این پدیده ها خواهد شد. از این رو لازم است تا عوامل موثر در پویایی فرهنگی شناسایی شده و در قالب الگویی مطلوب برای بالندگی و پویایی فرهنگ کشور مورد استفاده قرار گیرد.وقتی سخن از عوامل موثر بر پویایی فرهنگ به میان می آید، منظور عواملی است که می تواند باعث ادامه حیات و به اصطلاح رشد و بالندگی یک فرهنگ گردند. به طور کلی عوامل موثر بر پویایی فرهنگ را می توان به سه دسته تقسیم کرد. ۱- عوامل ذاتی مربوط به خود فرهنگ شامل: سازوارگی نظام فرهنگی، زایش و تولید علم، عدم تاخر و گمگشتگی فرهنگی، وجود پیوند میان اجزای فرهنگ. ۲- عوامل درونی مربوط به جامعه ای که فرهنگ در آن جریان دارد، شامل: کارآمدی نظام فرهنگی، عدم سیاست زدگی در عرصه فرهنگ، وجود بستر و فضای لازم برای پویایی فرهنگی، وجود استراتژی مناسب. ۳- عوامل بیرونی که در بیرون از مرزهای جغرافیایی قرار دارند، شامل: درک صحیح از تحولات محیطی و تبادل، تعامل و انتقال فرهنگبا این همه و علی رغم اهمیت و ضرورت پویایی فرهنگی در مواجهه با سایر فرهنگ ها و به دلیل نقش مهم و پر اهمیتی که این مقوله در محافظت از هویت ملی و فرهنگی کشور ایفا می کند و علی رغم توصیه موکد رهبر معظم انقلاب در خصوص ارائه الگوی فرهنگ بومی در دیدارشان با اعضای شورای انقلاب فرهنگی، هنوز الگویی که اختصاصاً به موضوع پویایی فرهنگی پرداخته باشد در کشور ارائه نشده است. بنابر این پرداختن به این مهم و ارائه یک الگوی مطلوب جهت پویایی بخشیدن به نظام فرهنگی کشور و به منظور ایجاد توسعه و پیشرفت در کشور در این برهه خاص از زمان که بحث جهانی شدن فرهنگ و هجمه ی عظیم فرهنگ بیگانه، فرهنگ دینی و ملی ایران را در معرض خطر قرار داده است، از اهمیت و ضرورت فوق العاده برخوردار است.از طرفی دغدغه توسعه و پیشرفت در همه کشورهای در حال توسعه در میان رهبران و صاحب نظران آن ها مطرح بوده است. در این راستا با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب ابعاد هشت گانه ( فرا صنعتی شدن، خودکفایی در نیازهای اساسی، افزایش بهره وری، ارتقاء سطح سواد، ارتقاء خدمات رسانی به شهروندان، افزایش امید به زندگی، رشد ارتباطات، مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت ملی و آرمان های اساسی) به عنوان شاخص های توسعه و پیشرفت در کشور معرفی شده است.با توجه به آن چه در ارتباط با اهمیت پویایی فرهنگی و نقش مهم آن در توسعه و پیشرت کشور بیان شد، ارائه ی یک الگوی مطلوبجهت ایجاد پویایی در نظام فرهنگی کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.توسعه فرهنگیدر ارتباط با جایگاه فرهنگ در فرایند توسعه می توان دو حالت را در نظر گرفت: ۱- اگر توسعه در مفهوم جامع مادی و معنوی و فرهنگ نیز مفهوم عام، یعنی مجموعه ای از دستاوردهای مادی از قبل نگرش ها، آداب و رسوم و غیره ، مورد نظر باشد، در این صورت، توسعه و فرهنگ، مفاهیم نسبتاً مشترک و متداخلی هستند که تمام شئون زندگی انسان را در بر می گیرند. بنابراین از این منظر توسعه مترادف با توسعه فرهنگی است.۲- اگر توسعه را در مفهوم جامع منظور کرده، ولی فرهنگ را در بعد معنوی محدود کنیم، در این حالت، توسعه فرهنگی یک بعد از فرایند توسعه است که رابطه تعاملی با بعد دیگر توسعه یعنی توسعه مادی دارد.توسعه در کشورهای اروپایی مدیون تحولات عمیق فرهنگی می باشد، به نحوی که اینگلهارت معتقد است، درگرگونی های مهم فرهنگی انقلاب صنعتی را در غرب آسان ساخت.اجرای هر مدل توسعه باید مبتنی بر سیاست های خاصی باشد، یعنی اجرای مدل توسعه در چارچوب ارزش های تعیین شده و با کمک آن ها به مرحله اجرا در آید. بطور مثال توسعه ای را دنبال می کنیم که مبتنی بر عدالت باشد، یعنی توسعه طوری طراحی شود که نتیجه قهری اجرایی شدن آن تحقق عدالت باشد.در نتیجه امروزه توسعه و پیشرفت یکی از دغدغه های اصلی زمامداران و خط مشی گذاران در کشورهای مختلف است. به منظور دست یابی به الگویی بومی جهت ایجاد توسعه و پیشرفت در ایران، اولویت دادن به فرهنگ و مقوله پویایی فرهنگی، شاخص های توسعه و پیشرفت ضروری به نظر می رسد.برای ایجاد الگوی پویایی فرهنگی، می بایست در سه بعد عوامل ذاتی، عوامل درونی و عوامل بیرونی برنامه ریزی صورت پذیرد. چنانچه موارد فوق به درستی مد نظر قرار گرفته و به اجرا درآیند، دستیابی به توسعه و پیشرفت که در ابعاد هشت گانه مطرح شده است، به سهولت هر چه بیشتر امکان پذیر خواهد بود. جایگاه فرهنگ در توسعه و پیشرفت کشور
بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
سال پیروزی انقلاب اسلامی چه سالی است ؟ ( به عدد )
پاسخ : *
پست های ویژه