ورود به سایت

 

بورس 16 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.17
فیس بوک
تویتر
گوگل پلاس
فیس نما

بورس 16 اسفندماه 1393

بورس

 

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۰۰۲۵.۳   ۲۶۰۰۲۵.۳   ۲۶۰۰۲۵.۳   -۴۲۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۸.۵   ۲۸۵۸.۵   ۲۸۶۸.۸   -۸.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۳۳.۷   ۹۰۳۳.۷   ۹۰۵۷.۵   -۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۸۱۸.۸   ۹۸۱۸.۸   ۹۸۴۴.۷   -۱۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۸۱۹.۶   ۲۷۸۱۹.۶   ۲۷۸۹۱.۴   -۴۵.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۴۷۱.۴   ۴۷۴۷۱.۴   ۴۷۵۷۷.۱   -۴۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۳۹۱۱.۱   ۶۳۹۱۱.۱   ۶۴۰۷۶   -۱۰۳.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۰۸۴.۳   ۷۳۰۸۴.۳   ۷۳۳۲۶.۷   -۱۸۸.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۳۱۲۵.۵   ۱۲۳۱۲۵.۵   ۱۲۳۵۷۰.۹   -۳۸۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۳۹.۹   ۵۳۹.۹   ۵۴۰.۸   -۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۴   ۵۹۲.۸   ۵۹۴.۹   -۰.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۱۱.۵   ۵۹۶   ۶۱۳.۶   ۱۷.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۶۴.۲   ۶۶۴.۲   ۶۶۵.۳   -۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۰۷.۶   ۷۰۷.۶   ۷۰۸.۶   -۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۴۸.۷   ۷۴۸.۷   ۷۷۰   -۲۸.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۹.۴   ۸۲۲.۷   ۸۲۹.۴   ۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۹۱   ۱۴۹۱   ۱۴۹۵.۲   -۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۶۹۸.۷   ۱۶۹۶.۶   ۱۷۰۱.۷   ۴.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۸۰۹.۳   ۱۸۰۹.۳   ۱۸۳۳.۳   -۱۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۱۹۰۸.۳   ۱۹۰۷.۹   ۱۹۲۳.۲   -۱۵.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۱۸   ۲۴۱۶.۶   ۲۴۱۹.۲   ۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۵۹۴.۶   ۲۵۹۴.۶   ۲۶۰۳   -۵.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۸۲۹.۸   ۲۷۸۰.۸   ۲۸۲۹.۹   ۶۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۲۰.۴   ۳۲۲۰.۴   ۳۲۴۰.۷   -۲۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۳۲۹.۹   ۳۲۴۷.۱   ۳۳۲۹.۹   ۸۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۸۹.۹   ۳۳۸۹.۹   ۳۴۰۲.۶   -۱۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
رايانه   ۳۹۶۵   ۳۹۶۵   ۳۹۷۲.۲   -۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۱۰۲.۵   ۴۱۰۲.۵   ۴۱۲۷   -۲۴.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۹۱.۱   ۴۴۹۱.۱   ۴۴۹۶.۹   -۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۱۵.۴   ۶۱۱۵.۴   ۶۱۵۱.۵   -۳۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۱۵۷.۴   ۶۱۵۷.۴   ۶۲۶۴.۹   ۲۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۲۶۸.۶   ۷۲۶۸.۶   ۷۳۱۲.۶   -۴۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۵۴۱   ۱۰۵۴۱   ۱۰۶۴۱.۷   -۷۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۲۰۱۴.۱   ۱۲۰۱۴.۱   ۱۲۱۰۸.۴   -۱۸.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۲۰.۲   ۱۲۲۲۰.۲   ۱۲۲۳۲.۶   -۱۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۸۸۵.۵   ۱۷۸۸۲.۸   ۱۷۸۸۵.۵   ۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۳۱۴.۵   ۱۹۳۱۳.۵   ۱۹۳۹۳.۴   -۷۷.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۴۳۷.۷   ۲۱۴۳۷.۷   ۲۱۵۷۲.۱   -۱۶۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۵۳۰   ۲۶۵۳۰   ۲۶۶۴۶.۲   -۱۱۶.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۴۸۸۴۳   ۴۸۸۴۳   ۵۰۲۹۴.۵   -۱۴۲۴.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۴۳۵   ۵۳۴۳۵   ۵۳۵۸۲.۹   -۸۳.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۵۰۰۸.۹   ۱۲۴۸۳۹.۶   ۱۲۵۲۶۴.۹   -۲۴۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۲۷۸.۱   ۱۲۶۲۷۸.۱   ۱۲۶۵۱۱.۸   -۱۰۱.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۹۳۷۴۲.۶   ۲۸۹۸۲۹.۸   ۲۹۵۳۴۱.۴   ۴۶۶۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۴۰۷.۹   ۲۹۵۴۰۷.۹   ۲۹۵۶۱۲.۹   -۲۳۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
پرسش :
پایتخت ایران کدام شهر است ؟
پاسخ : *
حیات وحش و دیدنیهای ایران و جهان( مشاهده تمام مطالب )